A Ferencvárosi Pályaudvaron járt ma üzemlátogatáson a Molnár Ferenc Általános Iskola nyolcadik A és B osztálya. Az elsőként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében megvalósult rendhagyó osztálykiránduláson a vasutas szakmával ismerkedtek a tanulók. Az elmúlt évek során mintegy nyolcezer gyermeknek hozta testközelbe a szakmákat a BKIK Oktatási osztálya a legkülönfélébb módokon: pályaválasztási rendezvényekkel, osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken. A legfontosabbak az üzem- és műhelylátogatások, ahol a gyerekek közvetlenül tapasztalják meg a munkával járó élményeket. Sikerüknek tartják, hogy a faipari szakember-utánpótlást segítő projektjük nyomán mérhető módon javult az asztalos szakma presztízse. Kétéves munkájukat a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara is elismerésben részesítette idén márciusban.

 

Elek Csaba igazgató, BKIK Oktatási osztály
„A gazdaság szereplői évekkel ezelőtt 10%-os arányban tekintették kockázati tényezőnek a képzett szakemberek hiányát. Mára ez az arány a felmérések szerint 41%. Ez annyit tesz, hogy a szakember-képzés mára nem lehetőség, hanem kötelező szükségszerűség. A BKIK oktatási osztálya ezért minden lehetőséget megragad, hogy a rendelkezésére álló eszközöket a képzett szakemberek utánpótlására, felkészítésére, vizsgáztatására fordítsa. Ezek között elsődleges a duális szakképzés népszerűsítése, a hiányszakmák megismertetése. ezen kívül a taneszközök és a tananyagok folyamatos, az igényeket és a korszerűséget szem előtt tartó fejlesztése. A szakképzésbe már bekapcsolódottak számára a többi közt a szintvizsgáztatás, a magas szintű szakemberképzés elősegítésére pedig a mestervizsga-rendszer szolgál. Mindezek a tevékenységek - a pályaorientációval kezdődően- elengedhetetlenek a gazdaság  üzemeltetéséhez.”

 

Kiss Mária HR Projektek vezető, MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
„A MÁV-csoport a hosszú távú munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében komplex pályaorientációs tevékenységet végez. Ennek részeként 12 Szakképzési Centrummal és 15 Szakgimnáziummal kötöttünk stratégiai együttműködési megállapodást és ezen felül számos intézménnyel vagyunk szakmai kapcsolatban, s ez a kör folyamatosan bővül. Partner iskoláinkat évente több alkalommal is végiglátogatjuk humán és szakmai kollégákkal, hogy beszélgetéseken keresztül mutassuk meg a vasutas szakmákat és meghirdessük ösztöndíjprogramunkat.  Feltett szándékunk Budapesten a vasutas képzés (vasútforgalmi szolgálattevő képzés) újraélesztése. 2016. évben elkészítettük pályaorientációs tájékoztató füzetünket, minden megyében részt vettünk az őszi pályaorientációs kiállításokon, beleértve Budapestet is, ahol egyedüli munkáltatóként voltunk jelen interaktív módon egy 24m2-es standon, mozdony-szimulátorral és táblagépes vasúti játékokkal. Szintén 2016-ban elindítottuk ösztöndíjprogramunkat, hogy ezzel is segítsük a fiatalok elköteleződését. 2017. évtől a Budapesti és megyei Kereskedelmi és Iparkamarákkal együttműködve elindítottuk az üzemlátogatásokat, amelyeknek első programja a március 24-i Ferencvárosi rendező pályaudvar, ahol diákok az alábbi helyszínekkel és tevékenységekkel ismerkedtek meg:
•         gurítási tevékenység, ami a tehervonatok összeállítása
•         villamos és diesel mozdonyjavító műhelyek,
•         mozdony és fordítókorong megtekintése,
Budapesten a MÁV Zrt. szakmai vezetésével közösen több helyszínt és tevékenységet is szeretnénk az érdeklődő fiatalok számára megmutatni, mert ahogy a mai napi látogatásból is látszott, a személyes élmények fel tudják kelteni a fiatalok érdeklődését. Ebben a munkában hosszú távon számítunk a BKIK együttműködésére a 7. osztályos érdeklődő iskolás fiatalok szervezésében.”
 
Quitt László, a BKIK Oktatási Osztályának pályaorientációs munkatársa
„Én amondó vagyok, hogy nincsen feleslegesen megtanult szakma. Ráadásul éles határ sincsen a tanulás és a munka között. Gondoljuk meg, a gyerek, amikor tanul, igenis dolgozik, munkát végez méghozzá nagyon komolyan. És vice versa: amikor valaki dolgozik, eközben ismereteket szerez, gondolkodik, tervez, szervez, azaz folyamatosan tanul. A kettő tehát szinte megegyezik, no.”

 

Nagypál Ferencné igazgató-helyettes
„A Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános iskola 19 diákja és 3 pedagógusa vett részt 2017. március 24-én a Ferencvárosi pályaudvar területén megszervezett üzemlátogatáson. A továbbtanulás küszöbén rendkívül hasznosnak találtuk ezt a „gyárlátogatást”, hisz a tanulóink csupán egyharmadának van konkrét elképzelése a továbbtanulást illetően. Másik egyharmada a szociális helyzete miatt olyan iskolák között válogatott, amelyek ösztöndíjat fizetnek a sikeres tanév befejezése után. Sajnos a maradék egyharmadnak semmilyen elképzelése sincs. Ez a rendezvény viszont lehetőséget adott arra, hogy betekintsenek egy közlekedési és szállítmányozási cég működésébe. Az üzemterület körbejárása során megtekinthettük a rendező gurítót, valamint a gurítót vezérlő tornyot. A pályaudvar rendező területén két részleg működik: az egyik a diesel, a másik az elektromos mozdonyok szerelőcsarnoka, ahol a gépelemek összeszerelését és tesztelését végzik, és az alkatrészek javításával foglalkoznak. A nap legsikeresebb része az volt, amikor a gyerekek beülhettek egy mozdonyba, amely elvitte őket egy rövid utazásra. Részesei lehettek a mozdonyfordítás folyamatának, és a mozdonykürt használatának. A napot egy teszt kitöltésével folytattuk, ahol a tanulóink számot adtak arról a tudásról, amelyet a mai rendezvényen szereztek meg. A legjobbak jutalomban részesültek. A MÁV dolgozói a nap végén megvendégeltek bennünket szendviccsel, innivalóval és édességgel.  Köszönetemet, és hálámat kívánom kifejezni a szervezők felé, a ferencvárosi Pályaudvar dolgozói felé, az Iparkamara és a programot megszervező Quitt László felé. ”

 

A BKIK Oktatási osztályának pályaorientációs tevékenysége során a tanodák működését is segíti. Látogatásaik során a pedagógusok és adott esetben a szülők bevonásával olyan ismereteket adunk a gyerekeknek, amelyek segítenek eligazodni a pályaválasztás útvesztőjében. Helyben tartott foglalkozásaikon változatos módszerekkel segítik a gyerekek önismeretét, a szituációs szerepjátékoktól kezdve a művészetterápiás foglalkozásokon át a csoportépítő improvizációs „projekt”-megoldásokig. Ugyanilyen változatossággal vonják be őket a szakmák világába is, kézzel fogható közelségbe hozva a munka majdani világát. A kamara teljes szakmai és kapcsolati hálózatát hadrendbe állítva különféle elérő programok keretében megismertetik az érintetteket a duális szakképzés nyújtotta előnyökkel. Ezt számos szakmai anyaggal, kérdőíves felméréssel, szakmaismertető filmek vetítésével teszik. Ezen felül kapcsolódási felületet adnak a Kamara által szervezett egyéb programokhoz is. Folyamatosan tájékoztatnak a pályaorientációs eseményekről. Ezen túl igény szerint lehetőséget nyújtanak műhely- és üzemlátogatásokra, amelyekre busszal viszik a gyerekeket. Bár célcsoportjuk elsődlegesen a pályaválasztás előtt álló 7-8.osztályos gyerekek, ismerve azonban a hazai viszonyokat, számos esetben olyan speciális módszereket használnak, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek lemaradását, és a kulcskompetenciák javítását célozza meg. Így első helyen a kommunikációs és együttműködési készségek erősítését és finomítását. Másodlagosan az érettségi környékén járó, szakmával még nem rendelkező gimnazistákat segítik.

 

Tevékenységük során számos partnerrel együttműködnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a BKIK-n belül működő szervezeti egységekkel, tehát a tagozatokkal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalával. A gazdaság aktív szereplőit tömörítő ágazati szervekkel, mint pl. Bútorszövetség, Nyomda és Papíripari Egyesület, Évosz, MÁV, stb… És persze azokkal a képzőhelyekkel (a valódi piacgazdaság körülményei között működő munkahelyek), ahol a szakmát tanuló fiatalságot tárt karokkal várják. A budapesti szakképzési centrumokkal, s a hozzájuk tartozó (és a centrumokon kívüli, ám a szakképzésben részt vevő) intézményekkel, tehát maguk a középfokú iskolák. Elsődlegesen pedig a budapesti általános iskolákkal.

 

A nap végén így búcsúztak a diákoktól a vasutasok: Ha jó szakmára és biztos megélhetésre vágytok, akkor „Tiétek a pálya!”

 

További információ, sajtókapcsolat: Holub Katalin (+36 20 922 6431)