A szövetség megalakításakor elhatározott szándékuk szerint - hogy a különböző piaci tapasztalatrendszerek minél jobban segítsék a szervezet szakmai munkáját -, az elnöki teendők ellátását 2012. június 1-jétől Ottó Csaba, korábbi alelnök veszi át a funkciót dr. Varga Pétertől, aki továbbra is az elnökség tagjaként tevékenykedik. A változást, s a csatoltan küldött éves beszámolót a tagság éves közgyűlésén 2012. május 30-án ellenszavazat nélkül fogadta el.

Ottó Csaba:
-    Célom, hogy a vezetésem alatt az MMOSZ szélesebb tagi bázisra támaszkodva sikeresen, biztos szakmai alapokkal álljon ki az atipikus foglalkoztatásért a kölcsönbeadók, kölcsönvevők és a munkavállalók lehető legnagyobb megelégedésére.

Dr. Varga Péter:
-    Az MMOSZ 2 év alatt tényezővé vált a hazai érdekvédelemben. Javaslataink, szabályozási indítványaink nemcsak a szakma, hanem a magyar gazdaság versenyképességét hivatottak növelni a munkavállalói jogok tiszteletben tartása mellett. Ezen az úton kell továbbhaladnunk és támogatnunk Ottó Csabát a céljai elérésében.
Dénes Rajmund Roland kommunikációs alelnök szerepe változatlan.

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének célja az iparági érdekképviselet és érdekvédelem nyújtása a kiválasztással, a munkaerő-közvetítéssel, a munkaerő-kölcsönzéssel és a személyzeti kiszervezéssel (outsourcinggal) foglalkozó magyar cégeknek, illetve ezek üzleti partnereinek, támogatva mind a szolgáltatás nyújtását, mind annak fogadását, valamint a munkaerő-kölcsönzés jogintézményként való megszilárdulásának elősegítése és egy egységes – a versenyképességet és a munkavállalókat egyaránt kiszolgáló – szabályrendszer beépítése a magyar gazdasági és jogi struktúrába.

További információ: Holub Katalin PR vezető (+36 20 922 6431)