Az emberi erőforrások integrált újjászervezésének támogatására az alábbi témákban meghirdetve kezdeményez közös gondolkodást a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekciója (VOSZ IDSZ), valamint a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége (DiákÉSZ). Az együttműködés apropója, hogy az éppen harmincéves iskolaszövetkezet, mint forma egyedülálló lehetőséget kínál,  s egy speciális gyakornoki jogviszonnyal, státusszal kibővítve a 25 év alattiak munkanélküliségét viszonylag kevés költségvetési pénzből, de mégis piaci alapon meg tudja oldani. A bevezetendő gyakornoki szakasz afféle inkubátorként működne, valahogy úgy, mint a jogi pályán az ügyvédjelöltség inas évei.

Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ifjúsági és Diákvállalkozási Szekciója elnöke, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) alapító tag Man at Work Kft. stratégiai vezetője:

„Saját tapasztalatból tudom, hogy egy fiatal számára sorsdöntő az első munkatapasztalat. Nekem szerencsém volt, hogy már nagyon fiatalon sikerült munkát találnom az iskolaszövetkezeti szférában, így idejekorán megtanultam tisztelni a munka izzadságát. Jelenleg aktív vállalkozóként, több ezer embernek munkát adva, és a VOSZ IDSZ elnökeként is kiemelt fontosságúnak tartom a fiatalok munkavállalásának elősegítését. Egy fiatal egész életútjára kihat, milyen módon és mikor sikerül aktív es produktív tagjává válni a társadalomnak, ez talán a munkaerőpiac egyik legfontosabb megoldásra váró kihívása nem csak Magyarországon, hanem az egész Unióban. Épp ezért rendkívüli jelentőségűnek tartom a DiákÉSZ javaslatát a fiatalok szövetkezeti foglalkoztatásával kapcsolatban, amely nem csak bevonja, hanem itthon is tartja a magyar munkaerőpiacon a fiatalokat.”

Dr. Fiák István, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége elnöke:

„Egyre emelkedő szintre kerül a 25 év alattiak riasztó munkanélkülisége. Erre keresi a választ az EU Ifjúsági Garancia Programja. Hazánkban a szövetkezeti tapasztalatszerzés a jövő záloga. A diákoknak egyre nagyobb szükségük van arra, hogy munkát végezzenek az iskolai tanulmányaik mellett. Tavaly 130 ezren tettek így. Korábbi években hullámvölgy volt tapasztalható, 2009-2010-től néhány éven keresztül kis visszaesés mutatkozott amiatt, hogy a gazdasági szereplők száma ritkult. Azt lehet látni, hogy a mi piacunk, az élőmunka piaca már visszajelez némi gazdasági élénkülést. Ma Magyarországon a 25 év alatti munkaerő több mint 28%-a nem talál állást, ám azon 25 év alatti fiatalok körében, akik valaha dolgoztak szövetkezetnél a munkanélküliség csak 15,5%-os. Érdemes lenne jobban kiaknázni a szövetkezeti munkavállalás pozitív hatását. Arra szeretnénk rábírni a Kormányt, hogy a 25 év alattiak foglalkoztatását rajtunk, mint eszközön keresztül úgy támogassa, hogy ne csak a nappali tagozat végéig járjanak a iskolaszövetkezetek közbeiktatásával a diákoknak adott különböző adó-, társadalombiztosítási- és szociális hozzájárulási adó kedvezmények, hanem ezeket 25 éves korig tolja ki. Akkor már kvalifikált olyan munkákat is tudunk szerezni a diákoknak, amelyek az akkori végzettségüknek, nyelvtudásuknak megfelel, s ezáltal, 25 éves korukig meg tudnák szerezni az első gyakorlati időszakot, és nagy valószínűséggel általában ott is maradnak azon a helyen, ahol addig dolgoztak. Ez már a mai keretek között is nagyon sokszor igaz. Ráadásul a fiatalok így megszereznék az első szakmai gyakorlati tapasztalatukat, amit a későbbi állásinterjúkon is fel tudnának mutatni.  Minderre nyitott a Kormány, még tárgyalunk. Az egészen biztos, hogy érdekli a tagjait az Európai Unióban is példa nélküli megoldás. Az iskolaszövetkezetek mondhatni hungarikumok. Arra bíztatjuk a döntéshozókat, hogy ne csak Magyarországon ösztönözzék ezt a modellt, hanem javasolják az Európai Uniónak is, hiszen jól működik.”

A VOSZ IDSZ  és DiákÉSZ együttműködési megállapodás ír alá a következő területek feladattervének közös kidolgozásáról:

- Iskolaszövetkezeti kedvezmények fenntartása
A foglalkoztatási szövetkezetekben alkalmazott módszerrel, szövetkezeti tagi munkavégzési jogviszony átvételével úgynevezett „gyakornoki jogviszony”, a foglalkoztatási  szövetkezeteknél alkalmazott közterhek megfizetése mellett. Ebben a modellben a diákok a tanulmányaik befejezését követően nem maradnak védőháló nélkül, hanem számukra az iskolaszövetkezetek partnereinél speciális „gyakornok” pozíciót hoznának létre. A kedvezményes foglalkoztatás az iskolaszövetkezetek bevonásával is illeszkedne az állami programokhoz, azaz 25 éves korig lenne rá jogosult a fiatal, hogy igénybe vegye.

- Szövetkezeti törvény kialakítása
A DiákÉSZ kiemelt feladatának tekinti, hogy a diákok munkatapasztalat-szerzésének bővítése és a fiatalok vállalkozóvá válása érdekében olyan javaslatokkal járuljon hozzá a szövetkezeti rendszer fejlesztéséről és működéséről szóló új törvénytervezet végleges formájához, ami segíti az iskolaszövetkezetek egységes szabályozását, alapításának, felügyeletének módját, ami önálló fejezetként került meghatározásra a most készülő kódex jellegű tervezetben.

- Fordított ÁFA
Mivel az iskolaszövetkezetek 85%-os bérkifizetési aránnyal működnek, visszaélésekre, az ÁFA-val történő trükközésre adnak lehetőséget. A piac szereplői önmagukban tehetetlenek a visszaélések elkövetőivel szemben. Az iskolaszövetkezetek támogatják, hogy szolgáltatásikra bevezessék a fordított ÁFA jogintézményét. Ezen intézkedés hatására biztosítható a piaci szereplők jogszerű működése, hiszen a kifizetett magas (85%) munkabér jellegű kifizetés arány nem teszi gazdaságossá az adóelkerülést, kiszűri a visszaéléseket és tisztítja a piacot és garantált adóbevételhez juttatja a költségvetést.

- Iskolaszövetkezeti és általános munkaóra minimális vállalkozási költsége, minimál vállalkozási díja
Miképp az építőiparban, az iskolaszövetkezetek piacán is olyan élessé vált az árverseny, hogy az az egyes szereplők túlzott kockázatvállalásával az egyes szövetkezetek tönkremeneteléhez és ezzel a szektor kivívott elismertségének lerombolásához vezethet. Ezért javasoljuk az ágazati minimális szolgáltatási díj bevezetését. A DiákÉSZ-ISZOSZ által kidolgozott számítási modell garantálja a törvényes minimálbért a diákok számára.

- A VOSZ IDSZ  és DiákÉSZ együttműködik a feketegazdaság elleni küzdelemben
Mindkét szervezet vezetője egyetért abban, hogy a diákok jövője szempontjából fontos, hogy már az oktatás ideje alatt bevezetésre kerüljenek a LEGÁLIS munka világába, megismerjék jogaikat és kötelezettségeiket, és természetessé váljon számukra a megkeresett jövedelemmel kapcsolatos adóterhek vállalása. A két szervezet együttműködésének egyik legfontosabb célja, hogy a VOSZ tagjai kifejezzék elkötelezettségüket a fiatalok iskolaszövetkezeti foglalkoztatása mellett, hiszen a diákok számára a legrugalmasabb és legbiztonságosabb módja a munkatapasztalat megszerzésének, a VOSZ tagjainak a CSR tevékenységen kívül fontos a költséghatékonysági és rugalmassági előnyt is biztosít (a leendő munkatársak megtalálásán kívül) a  legális működés mellett elkötelezett vállalkozások számára.

- A VOSZ IDSZ  és DiákÉSZ együttműködik oktatásfejlesztési projektekben, kiemelt célként kezelik a KKV menedzserképzés elindítását
A két szervezet egy meglévő piaci igény kielégítése érdekében feladatának tekinti, az atipikus foglalkoztatásban szükséges szakemberek képzését. E projekt kidolgozása és megvalósítása érdekében keresik a pályázati lehetőségeket és az együttműködő partnereket.


Kapcsolódó linkek:
http://www.youth-guarantee.eu/
http://mno.hu/tusvanyos/munkahelyteremtesben-a-nemetekkel-versenyzunk-1174908
http://sorkoz.blog.hu/2013/07/18/miert_nem_langol_meg_europa?utm_source=ketrec&utm_medium=link&utm_content=2013_07_19&utm_campaign=index


Sajtókapcsolat:
Holub Katalin (+36 20 922 6431)