Az ÁFA változások, szolgáltatásaik folyamatos teljesítésként történő elszámolása esetén érvényes új szabályozók miatt a HR szolgáltatók közül többen nehéz döntés elé állhatnak majd júliustól. ÁFA–t fizetnek vagy munkavállalóik bérét? Együtt ugyanis csak banki hitelfelvétellel, faktorálással, fizetési kötelezettségeik kitolásával vagy egyáltalán nem tudják finanszírozni a két kötelezettséget. A megrendelők anélkül válnak jogosulttá az ÁFA visszaigénylésére, hogy akár a munkavállalók munkabérét vagy a szolgáltató felmerülő költségeit megfizetnék HR szolgáltatóik, beszállítóik számára. Már eddig is komoly feladat volt az e piacon működő vállalkozások számára az így kialakult pénzügyi egyensúly biztosítása, az új beszedési rendszer kifejezetten sújtja a legálisan működő piaci szereplőket.  Az érdekképviseletek négy megoldást is elképzelhetőnek tartanak annak érdekében, hogy a kormány céljai megvalósuljanak, de a vállalkozások fizetőképessége ne kerüljön veszélybe.

A több mint százezer embernek munkát adó négy legnagyobb érdekképviseleti szervezet MMOSZ, SZTMSZ, DIÁKÉSZ, ISZOSZ (Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége, Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége, Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Iskolaszövetkezetek Országos Szövetsége) arra hívja fel a kormányzat figyelmét, hogy a 2014. július 1-jétől érvénybe lépő, a folyamatos teljesítés ÁFA bevallási és befizetési szabályai (ÁFA tv. 58.§. ) miatt a több mint százezer ember számára munkalehetőséget és legális garantált bért biztosító munkaerő-kölcsönzők és iskolaszövetkezetek egy része félő, hogy nem  lesz képes előre finanszírozni az ÁFA megfizetését.

Mi is a hamarosan életbe lépő változás lényege?
Folyamatos teljesítés esetén a szolgáltatóknak a teljesítést követő hónapban be kell fizetniük a NAV számára szolgáltatásuk ÁFA tartalmát. Ez a változás a szektor számára közel 20 milliárd forint többlet finanszírozást tesz szükségszerűvé (az előzetes kalkulációk alapján). Ez a piacon sajnálatos módon szokássá vált 30-60-90 vagy akár 120 napos fizetési határidőket figyelembe véve azt jelenti, hogy a szolgáltatók anélkül, hogy a teljesítésükből befolyó tételekből tehetnének eleget ÁFA fizetési kötelezettségüknek, azon kívül, hogy előre finanszírozzák a munkavállalóik bérét a számla összegének beérkezéséig, a jövőben előre kell finanszírozniuk az ÁFA összegét is, akár 2-3-4 hónapon keresztül. Ezeket a terheket lehetetlen saját forrásból biztosítani, hiszen pl. úgy az iskolaszövetkezetek, mint a munkaerő-kölcsönzés esetében is a bevétel 85%-át bérként kifizetik dolgozóiknak, így a banki többlet költségeket figyelembe véve nem marad fedezet, hogy a fennmaradó  összegből az összes felmerülő költségükön kívül még a 27% ÁFA összegének banki előfinanszírozását is képesek legyenek biztosítani. Ez az intézkedés halálos ítélet arra a szektorra, ami a hazai gyártó, szolgáltató és termelő kapacitás meghatározó részének nagy létszámú munkaerőt biztosít.
Még kedvezőtlenebb a helyzet, ha az elszámolások elkészítéséhez szükséges időt tekintjük, hiszen a teljesítést követő hónap 20-ig minden elszámolásnak el kell készülnie, ami bizonyos megrendelők esetén nem biztosítható. A rendelkezésre álló rövid idő miatt törvényszerűen fellépő  elszámolási pontatlanságok miatt a szolgáltatók elkerülhetetlen önellenőrzéseinek plusz költsége még tovább rontja a fizetőképességet.

Az intézkedések a HR szolgáltatókon kívül mindenki más számára kézzelfogható előnnyel járnak, csak a munkahelyeket teremtő és megtartó vállalkozások kerülhetnek működésképtelen helyzetbe, akik legálisan működve biztosítják több tízezer ember megélhetését hónapról hónapra, lehetővé téve a betelepülő gyárak rugalmas és egyszerű munkaszervezését.

A szolgáltatók a többletfinanszírozáshoz szükséges forrást csak a bankokon vagy egyéb pénzügyi szolgáltatókon keresztült tudják biztosítani, akik természetesen gazdasági eredményt realizálnak ezen finanszírozáson, feltéve, ha alkalmasnak minősítik egyáltalán a HR szolgáltatókat újabb hitelfelvételre. Így tehát az ÁFA összegén kívül az annak finanszírozásával összefüggő költségek is a munkaerő szolgáltatókat terhelik. Ezzel ugyan egy újabb gazdasági csoport jut bevételhez, sajnos a munkavállalók bérére rakódóan.

Az Áfa törvény különlegessége, hogy a HR szolgáltatók megrendelőit kifejezetten támogatja az új törvénymódosítás, hiszen anélkül, hogy kifizetnénk az igénybe vett szolgáltatást, a munkavállalók bérét és járulékát, mindenféle pénzügyi teljesítést megelőzően  visszaigényelhetik az igénybe vett szolgáltatás ÁFA-ját, ezzel ők végül új forráshoz jutnak, likviditási helyzetük javul a munkájukat támogató munkaerőt toborzó, koordináló és kifizető szolgáltatók terhére. Viszont számukra is hatalmas plusz terhet jelent majd az adminisztráció, várhatóan számlabefogadói oldalon is folyamatos önrevízióra fognak kényszerülni.

Az atipikus szolgáltatók legnagyobb költsége a munkabér, ami miatt nem jelentős a visszaigényelhető ÁFA- juk, így ők nem tudják számottevő  mértékben csökkenteni ÁFA fizetési kötelezettségeiket. Viszont megrendelőik az HR szolgáltatók által befizetett ÁFA-t teljes egészében jogosultak lesznek visszaigényelni. Így a szolgáltatók úgy érzik, hogy a költségvetésre lényegi hatást nem gyakorol az előrehozott ÁFA fizetési kötelezettségük.

Fontos kérdés, hogy abban a helyzetben, amikor a munkanélküliségi mutató meghaladja a 9%-ot (https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun21312.pdf) és a foglalkoztatás bővülése jelenleg a közfoglalkoztatással érhető el, megéri-e ez az intézkedés azt a kockázatot, hogy fizetésképtelenné válhassanak azok a versenyszférában szolgáltató vállalkozások, akik több mint százezer ember munkalehetőségét garantálják, s akiknek a tevékenysége nélkül a hazai üzemek nem képesek biztosítani a munkaerő-igényüket. A négy szervezet vezetői úgy érzik, hogy a gazdaság és a foglalkoztatottság jelen állapotában hibás döntés a munkavállalók béréből finanszírozni a bankok és a megrendelők működését. Az érdekképviseletek vezetői meg vannak arról győződve, hogy nem szándékosan hibás a célok érdekében meghozott döntés, viszont nem vették figyelembe az atipikus foglalkoztatók speciális munkaerő-piaci és gazdasági helyzetét. Ezért a tv. módosítás hatályba lépését megelőző felülvizsgálatát kérik az érintett minisztériumtól.

A 2014 júliusában életbe lépő változások visszavonását kérik a hazai HR szolgáltatók, megelőzve a vállalkozások csődjét, a bérek ki nem fizetését, munkahelyek tömeges megszűnését. Figyelembe kell venni, hogy a 2009-es gazdasági világválság óta jelentős foglalkoztatás-növekedés szinte csak ezen a piacon következett be, hozzájárulva Magyarország gazdasági növekedéséhez.


Az érdekképviseletek négy megoldást is elképzelhetőnek tartanak annak érdekében, hogy a kormány céljai megvalósuljanak, és a vállalkozások fizetőképessége ne kerüljön veszélybe.

1., A jelen rendelkezések alóli mentesülés
2., A human szolgáltatások esetében is az ÁFA  tv. 58.§. (1.a) közszolgáltatásokra, telekommunikációs szolgáltatásokra  vonatkozó szabályok alkalmazása
3., Kamatmentes részletfizetés biztosítása 1 évre a NAV részéről az ÁFA finanszírozására
4., Az NHP keretein hitel biztosítása a HR szolgáltatók számár az ÁFA finanszírozására


További információ:

Holub Katalin (+36 20 922 6431)
Rudi Péter (+36 30 922 2575)