„Szövetkezve gazdagodni, vagy nélküle szegényedni.”

Az Országos Szövetkezeti Tanács márciusi testületi ülésén a szervezet elnökévé választotta Patay Vilmost, a HANGYA Szövetkezeti Együttműködés elnökét. Az elnöki megbízás az alapszabály értelmében 4 éves mandátummal 2018-ig szól.

Patay Vilmos a most lezáródó kormányzati ciklusban országgyűlési képviselőként jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a szövetkezetek terén is rendszerváltásra kerüljön sor. A személyi változás jelzi, hogy magában a szövetkezeti világban is felerősödött a valós szövetkezeti identitás érvényesülése iránti igény, amely immár nem a kollektivizálást, hanem az egyének gazdasági önállóságát erősítő és előmozdító közösségi összefogást tekinti újra értéknek. E szemléletváltozás további térnyeréséhez és sikeréhez a jogi, szabályozási környezet hozzájárulása érdekében kíván tevékenykedni az OSZT új elnöke.

További információ: Holub Katalin (+36 20 922 6431)