GKK: Eredménytelen a disszeminációs közbeszerzési eljárás
2009-06-11
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. által az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
valamint a hirdetmények elektronikus napilapjában 2009. május 5-én 2009/S
85-122914 azonosító számon közzétett részvételi felhívással, "a Gödöllői
Királyi Kastély komplex újjáépítésére irányuló projekthez kapcsolódó teljes
körű disszeminációs szolgáltatás nyújtása, a szükséges szakértői
rendelkezésre állás folyamatos biztosításával" tárgyban indított
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 115. §
(3) bekezdése alapján eredménytelenséggel zárult, tekintettel arra, hogy a
benyújtott részvételi jelentkezések között mindössze egyetlen részvételi
jelentkezés minősült érvényesnek.
A közbeszerzési eljárásban két részvételre jelentkező nyújtott be
jelentkezést: az Avantgarde Business Communications Kft. és a Fidelio Média
Kft.
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. a közbeszerzési eljárást ismételten kiírja.
További információ: Holub Katalin (06 20 922 6431)