GKK: A kastélyt körülölelő tájképi romantikus kert rekonstrukcióját a FŐKERT
végzi
2009-06-16
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. által az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
valamint a hirdetmények elektronikus napilapjában 2009. április 4-én
azonosító számon közzétett részvételi felhívással "a Gödöllői Királyi
Kastély komplex újjáépítésére irányuló, a KMOP-2007-3.1.1/E
Közép-magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerő- és
termékfejlesztés előmozdítása c. konstrukció Kiemelt projekt komponens
keretében megvalósuló, komplex rekonstrukciója", illetőleg kertépítészeti
revitalizációs terv I/A. kivitelezési ütemében megvalósuló kivitelezési
munkák (szökőkútépítéssel, közműépítéssel, sétány- és térburkolat-építéssel,
valamint díszvilágítás szereléssel) elvégzése tárgyában lefolytatott
gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás eredményesen zárult: a
közbeszerzési eljárás mai napon megtartott eredményhirdetésén a Gödöllői
Királyi Kastély Kht. a FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
(1131 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.) ajánlattevőt minősítette az eljárás
nyertesének. A nyertes ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás
összege: 297.987.476,- Ft+áfa.
További információ: Holub Katalin (06 20 922 6431)