Megtette feljelentését ismeretlen tettesek ellen a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége* (DiákÉSZ) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi  Bűnügyi Igazgatóságának költségvetési csalás, illetve csalás elkövetésének gyanúja miatt.

 

Az elmúlt hetekben sok információ látott napvilágot dr. Czeglédy Csaba letartóztatásának hátterével, valamint a hozzá kapcsolható iskolaszövetkezetek által megkárosított diákokkal kapcsolatban. A DiákÉSZ célja az iskolaszövetkezetek törvényes működésének biztosítása, az iskolaszövetkezetek érdekképviselete, így a DiákÉSZ elhatárolódik minden olyan iskolaszövetkezettől, egyéb jogi entitástól, amely a jogszabályok kijátszására, az adó- és járulékkedvezmények jogosulatlan igénybevételére alakultak. A DiákÉSZ felelős, jogkövető szervezetként nem hagyhatta szó nélkül az „I love Diákmunka” weboldalon keresztül foglalkoztatott diákok megkárosítását, díjazásuk meg nem fizetését, így ingyenes jogsegélyt ajánlott fel számukra. Az ingyenes jogsegély szolgáltatás keretében 122 diák fordult a DiákÉSZ-hez. Jelenleg 11 olyan károsult van, akik teljes mértékben tudták igazolni a követelésüket és ügyvédi meghatalmazást adtak a Fiák Ügyvédi Irodának, az őket ért kár összege mindösszesen 802.822,- Ft. A DiákÉSZ-hez forduló diákoktól kapott információk is a jelen feljelentés alapjául szolgálnak.

 

A diákok az „ilovediakmunka.hu” weboldalon tudtak jelentkezni diákmunkára, azt azonban sosem tudták, hogy az „ilovediakmunka.hu” weboldal mögött melyik iskolaszövetkezethez kell beiratkozniuk. A diákok jóhiszeműen nem tudhattak az „ilovediakmunka.hu”-hoz kapcsolódó jogsértésekről, nem is sejthették a jelentkezéskor, milyen bizonytalan helyzetbe kerülnek. A diákok számára csak az volt látható, hogy az „ilovediakmunka.hu”-hoz kapcsolódó iskolaszövetkezetek budapesti fióktelepe, illetve irodája minden esetben a Széll Kálmán téren található évek óta, a McDonald’s toborzási irodája mellett. A diákok tehát egyfajta állandóságot tapasztaltak – hisz az „ilovediakmunka.hu” weboldal és a Széll Kálmán téri iroda fix pont volt számukra, vagyis az állandóság, a biztonság illúzióját keltette -, így nem tartották furcsának azt sem, hogy félévente-évente új iskolaszövetkezetbe kellett belépniük. A diákoktól kapott információk szerint korábban a Perfect Regia Iskolaszövetkezethez kerültek beléptetésre, amely az Idehaza Iskolaszövetkezet jogelődje.

 

Ahogyan az köztudott, dr. Czeglédy Csaba holdudvarába tartozik a Human Operator Zrt., amelynek bázisa a fióktelepként bejegyzett 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. szám alatti ingatlanban található. A Human Operator Zrt. fióktelepével azonos ingatlanban voltak megtalálhatóak azok az iskolaszövetkezetek is, amelyek megkárosították a diákokat. A Human Operator Zrt. főtevékenysége munkaközvetítés, de foglalkozik a többi között munkaerő-kölcsönzéssel és egyéb emberierőforrás-ellátással, -gazdálkodással. Kimondhatjuk tehát, hogy a Human Operator Zrt. munkaerő-kölcsönző cég.

 

A költségvetési csalás és a csalás tényállásának megvalósulása abban érhető tetten, hogy a Human Operator Zrt. volt az, aki szerződött a Széll Kálmán téren működő iskolaszövetkezetek esetén a szolgáltatás fogadójával annak ellenére, hogy ténylegesen diákmunka szolgáltatást szerettek volna a partnerek igénybe venni, annak ellenére hogy a fent említett jogszabályok kógens rendelkezései nem engedik négyoldalúvá tenni a – szektor törvényi szabályozásában definiált - háromoldalú jogviszonyt.

 

A partnerek között olyan rangos cégek is vannak, mint a Rossmann, a DM, a Müller, vagy akár a Media Markt. Jogászaiknak pontosan tudniuk kellett volna, hogy az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás egy háromoldalú jogviszony, így jogellenes volt a Human Operator Zrt. közbelépésével történő szerződéskötés. A gyakorlatban egy színlelt munkaerő-kölcsönzésről beszélünk, ugyanis a Human Operator Zrt.-nek és a megbízóknak is pusztán a kedvezményes adózás volt a célja ezzel a jogi konstrukcióval.

 

Fontos megjegyezni, hogy a Human Operator Zrt. az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII.23.) Korm. rendelet figyelembevételével állapította meg a megbízási díját. A Human Operator Zrt. tehát azért tudott piacképes lenni munkaerő-kölcsönző cégként is, mivel az iskolaszövetkezetekkel azonos árszínvonalon szolgáltatott. Egy munkaerő-kölcsönző céget azonban nem illetnek meg azok az adókedvezmények, amelyek az iskolaszövetkezeteknek kijárnak (pl. a diák után csak SZJA-t kell fizetni). A másik oldalról pedig tény, hogy az iskolaszövetkezetek csak Human Operator Zrt.-vel álltak szerződéses jogviszonyban, a szolgáltatás fogadójával nem, így a Human Operator Zrt. volt az, aki az iskolaszövetkezetek részére megbízási díjat fizetett, s gyakorolta a pénzügyi irányítást az alvállalkozó iskolaszövetkezetek felett.

 

A fentiekből következik, hogy már a konstrukció kialakításánál (miszerint a szolgáltatás fogadója nem az iskolaszövetkezettel szerződik közvetlenül, hanem egy harmadik féllel, a Human Operator Zrt.-vel) egyértelmű, hogy nem lesz elegendő fedezet, így vagy a diákok díjazása nem lesz kifizetve, vagy az adóterhek kiegyenlítése marad el. A DiákÉSZ álláspontja szerint ez egy tudatos, szándékos cselekedet, amely a diákokkal szemben csalásra, az állammal szemben pedig költségvetési csalásra irányul, amelyről a szolgáltatás fogadójának is szükségképpen tudnia kellett.


Sajtókapcsolat:
Holub Katalin (+36 20 922 6431)


*2016. évi teljesítmény:
1.    Iskolaszövetkezeti szektor – 80 iskolaszövetkezet
– árbevétele: 41,5 milliárd Ft;
2.    DiákÉsz – 13 iskolaszövetkezet
•    árbevétele: 22,5 milliárd Ft;
•    24 millió teljesített óra;
•    92.000 teljesítő tag;
•    5.500 megbízó;
•    19 milliárd Ft tagi jövedelem