image001
GKK Andrássy-tárlat: Közeledik a tízezredik látogató
2009-07-16
A Gödöllői Királyi Kastély nagysikerű Andrássy-tárlatának látogatottsága
várhatóan már félidejében eléri a 10 000 főt. A "lángoló zseninek"*,
történelmünk egyik legsikeresebb és legvonzóbb egyéniségének emléket állító
kiállítás Magyarországon eddig nem látott festményeket, ábrázolásokat és
iratanyagokat vonultat fel. A bemutatott tárgyak mélyebb megismerésére -
ismert történészek, művészettörténészek legfrissebb kutatásait tartalmazó
tanulmányokkal - gazdag képanyaggal illusztrált katalógus készült.
A különleges, 2009. június 5. és szeptember 27. között megtekinthető
időszaki kiállítás történelmünk egyik kiemelkedő alakjának, gróf Andrássy
Gyulának állít emléket, más nagylelkű és nemes cselekedetei mellett,
elévülhetetlen érdemeiért a Kiegyezésben. Köztudott tény, hogy Erzsébet
királynéhoz fűződő szoros barátsága a leghivatottabb támogatót biztosította
a császárnál Magyarország számára. A "lángoló zseni" életművéből vonultat
fel eddig nem látott festményeket, ábrázolásokat, tárgyakat és iratanyagokat
is a tárlat, amely hitelesen idézi a lelkes hazafit, az európai politikust,
az elbűvölő magánembert.
Andrássy Gyuláról a kastély földszinti termeiben megrendezett időszaki
kiállítás az első, amely a Magyarország 19. századi felemelkedéséért oly
sokat tevő politikusnak állít emléket. Az ő miniszterelnöksége alatt alakult
meg Fővárosi Közmunkák Tanácsa, amelynek első elnöke is volt, s amelynek
munkássága nyomán létrejött a ma ismert nagyváros. Nem véletlen, hogy
Budapest ma is legszebb sugárútját már életében Andrássyról nevezték el. Az
általa létrehozott Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztereként nem
csak a birodalmat kormányozta, de egyetlen magyar politikusként tevékenyen
részt vett az európai politika irányításában is.
Festmények, ábrázolások, tárgyak és iratanyagok idézik a lelkes hazafi, az
európai politikus, az elbűvölő magánember személyiségét, életét. A
kiállításon jó néhány, eddig nem látott, nem ismert műalkotást tekinthet meg
a közönség, így pl. Dubufe, a párizsi előkelő társaság portréfestőjének
képeit az ifjú, "szép akasztott"-nak becézett (ez az elnevezés arra utalt,
hogy a szabadságharcban való részvétele miatt távollétében halálra ítélték
és jelképesen felakasztották) Andrássy Gyuláról, és a legszebb magyar
asszonynak tartott ifjú nejéről, Kendeffy Katinkáról. A gróf későbbi
életkoráról többek között Székely Bertalan és Benczúr Gyula képei
tanúskodnak.
A tárgyak között az Andrássy család porcelánjaiból, ezüstjeiből látható
válogatást, de Andrássy pipája, tintáskészlete, kitüntetései és egyéb
emléktárgyak is helyet kapnak a vitrinekben. Rendkívül értékes és érdekes
iratanyagokat böngészhet a közönség, így pl. Andrássy édesanyjának fia
érdekében írott kegyelmi kérvényét, Andrássy Erzsébet királynéhoz írott
levelét, Jókai Mór, Ferenc József és Németország egyesítőjének, Bismarck-nak
a kézírását. Andrássy legjelentősebb szerepléséről, a Berlinben megtartott
nagyhatalmi konferenciáról a szokásoktól eltérő módón, mulatságos
karikatúrákkal emlékeznek meg.
A tárlatot - amelyhez gazdag képanyaggal illusztrált katalógus készült,
ismert történészek, művészettörténészek legfrissebb kutatásait tartalmazó
tanulmányokkal - a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum a Magyar Nemzeti
Múzeummal közösen készítette, a szlovákiai Betlér Andrássy kastélymúzeumának
segítségével, de számos magyar illetve osztrák gyűjtemény is kölcsönzött
tárgyakat.
*"Andrássy szavai a lángoló zsenit tükrözik, míg Deáké a nyugodt logikát, az
okosságot, bölcsességet".. Ezt a megállapítást Festetics Mária grófnő
udvarhölgy vetette papírra, 1872. december 30.-án a 19. század második
felének egyik legjelentősebb két magyar politikusáról.
Az időszaki kiállítás megtekintése belépőjegy-köteles.
A kiállítást Kaján Marianna és F. Dózsa Katalin rendezte, a munkában
közreműködtek Papházi János, Kovács Éva és Faludi Ildikó. Látványterv:
Symbolon Bt.
Vendégkönyvi bejegyzések:
"Örülök, hogy mint Vecsés Andrássy-telep lakója, és a Gróf Andrássy Gyula
Általános Iskola nyugalmazott nevelője, megtekinthettem ezt a csodálatos
kiállítást."
"Gyönyörű a kiállítás, és az a festmény, amelyet - ha megfordul - itt lát a
falon. Köszönet, hogy Betléren kívül itt is látható!"
"Gratulálok a szépen összeállított, tartalmas kiállításhoz: Vadas Zsuzsa
(Nők Lapja)"
További információ: Holub Katalin (06 20 922 6431)