GKK: A Gödöllői Királyi Kastély a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. által születik
újjá
2009-06-16
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. által az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
valamint a hirdetmények elektronikus napilapjában 2009. április 4-én 2009/S
65-093263 és 2009/S 65-093264 azonosító számon közzétett részvételi
felhívással "a Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítésére irányuló, a
KMOP-2007-3.1.1/E Közép-magyarországi Operatív Program A turisztikai
vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. konstrukció Kiemelt projekt
komponens keretében megvalósuló, komplex rekonstrukciója" tárgyában
lefolytatott gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás eredményesen
zárult: a közbeszerzési eljárás mai napon megtartott eredményhirdetésén a
Gödöllői Királyi Kastély Kht. a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. (2543 Süttő,
Rákóczi út 64.) ajánlattevőt minősítette az eljárás nyertesének. A nyertes
ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás összege: 1.072.793.568,-
Ft+áfa.
További információ: Holub Katalin (06 20 922 6431)