Ferenczi György, a Rackajam és a Kossuth szakállas honleányok által
bemutattatik:
A költŐ utazása
2009. március idusán, Pesten
a PetŐfi Vándorszínház vendégjátéka
Az elŐadásban PetŐfi versek, rock, blues és népzene mutogatós képekkel
hemperegnek. A Kossuth szakállas nŐk nem hemperegnek az elŐadásban, de
segítenek és lelkesek, mint minden biedermeier majorett.
A százhatvan éve élt költŐrŐl a zenekar bebizonyítja, hogy ma is él.
Igazi attrakció, igazi magyar világszám!
Főpróba az Aranyban:
2009. március 11. szerda 12:30
További információ: Holub Katalin (06 20 922 6431)