A zene mindenkié - kántorkoncert a Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében
(MINDEN JEGY ELKELT)
2009-02-18
Kiemelkedő zenei csemegével készül a Gödöllői Királyi Kastély. Egyedülálló
eseményének ígérkezik az a holnapi hangverseny, amelyen hat különböző egyház
hét kántora mutat be adott vallások szertartásához tartozó énekeket,
liturgiai dalokat. A hangversenyen a gödöllői katolikus templomok -
Máriabesnyői, Premontrei és a Szentháromság plébánia - valamint az
evangélikus, református, baptista és a görög katolikus egyházak képviselőjén
kívül egy budapesti zsinagóga kántora vesz részt.
A rendezvény célja, hogy bemutassa a különféle történelmi keresztény
felekezetek hagyományos egyházzenei énekgyakorlatát a zsidó éneklési
gyakorlattal kiegészítve, ezúttal nem istentiszteleti, hanem koncertszerű
előadásban. Az egyes felekezetek minőségi, sok évszázados-évezredes
liturgikus énekkultúrája (zsidó kantilláció, gregorián ének, bizánci ének,
korai többszólamúság, egyházi vokál-polifónai, korálok, genfi zsoltárok,
egyházi népénekek) nem csupán istentiszteleti, vallási, hanem egyben
abszolút módon autonóm, zenei érték is, mindmáig az európai klasszikus
zenekultúra gyökere és alapja, a népzenei éneklési gyakorlat lenyomatának
szerves része.
A rendezvény további célja, hogy felmutassa azokat az énekes műfajokat,
amelyek végigvonulnak a különböző századok szakrális énekgyakorlatán,
kifejezve az azonos gondolkodásmódot (zsoltárszövegek, szólisztikus ill.
közösen énekelt műfajok, valamint a többszólamúság), és bemutatva mindazt,
ami az egyes felekezetek sajátos énekkultúrájának a belső világa.
Az esemény különlegessége, hogy ehhez hasonló koncert még nem volt
hazánkban.
A kántorok bemutatnak egy speciálisan az adott egyházra jellemző éneket, egy
általános liturgiai dalt, egy világi dalt, és egy meglepetéssel is
szolgálnak majd a hallgatóknak.
A hangverseny időpontja 2009. február 19. 18 óra.
További információ: Holub Katalin (06 20 922 6431)