Magyarországon ma mintegy 800 ezer cigány, roma ember él, akik három alréteget képviselnek: nevezetesen a rom ungrok (a magyar cigányok), az oláh cigányok és a beás cigányok. A magyar cigányok mintegy 78 százalékát teszik ki a Magyarországon élő cigányságnak. Ebben a kategóriában a történelem során a legmeghatározóbb a cigány muzsikus társadalom volt, akik mindig is követendő életmintát tudtak nyújtani a mögöttük maradt cigány testvéreiknek.

A mai modern világban a fiatal cigányságnak egyre több szimbólumra, eszményképre, példaképre és követendő életmintára van szükség, hogyha egyenjogú, egyenrangú állampolgára kíván lenni a magyar társadalomnak. Belátva azt, hogy a kultúra a legnagyobb tudatformáló erő és hogy a kultúra nemcsak a műalkotások összessége, hanem légkör, morál, készség és képesség a megértésre, a toleranciára és a szolidaritásra. A kultúra áthatja az ember életviszonyának minden pillanatát. Így beszélhetünk öltözködési-, utazási-, tanulási-, munka-, vita-, egészségügyi kultúráról.

Ezért hoztuk létre közel egy évtizede a Művészeti-Oktatási-Kulturális és Közéleti Alapítványt, a MOKKA-t, ahol nagyon sok cigány kulturális művészeti rendezvényeket, fesztiválokat rendeztünk. Látva a fájdalmas tényt, hogy a világhírű cigánymuzsikusaink munkanélküli emberként tengetik az életüket, elveszítve emberi méltóságukat és karakterüket. Alapítványunk fontosnak tartja, hogy ezeknek a művészeknek hitet, reményt, életerőt adjunk, mert ők csak ehhez értenek, hiszen egész fiatalságukat a zenetanulásra fordították és eddigi életüket a muzsikálásra.

Alapítványunk év elején életre hívta a magyarországi cigány muzsikus társadalom legkiválóbbjaiból a Magyar Nemzeti Cigány Művészegyüttest, amely három művészeti ágat ölel át: a cigányzenekart, a tánckart, az énekkart szólistákkal. Egy nagyformátumú együttest, amely 150 főt számlál.

2015. március 6-án nyilvános zenekari próbán mutatkozik be a művészegyüttes cigányzenekara.

A nyilvános zenekari próbát megtiszteli Balog Zoltán (EMMI) Miniszter Úr, Dr. Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő, valamint Langerné Viktor Katalin Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár Asszony és a kulturális művészeti élet prominens képviselői, valamint a zenékért rajongó, szeretet közönségünk.

A nyilvános zenekari próba programja:

10:00 ------ 11:00-ig    nyilvános zenekari próba (a próbateremben)
11:00 ------ 11:30-ig    sajtótájékoztató
11:30 ------ 12:00-ig    vendéglátás

Arra kérjük Önöket, szíveskedjenek minél nagyobb terjedelmű tájékoztatást nyújtani a zenekar létrejöttéről, amely fontos szerepet vállal művészetével és működésével a magyarországi cigányság sikeres társadalmi integrációját illetően.

Raduly József
06-30/308-1458