A Választási Bizottság áttekintette a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara új testületeinek és tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos feladatait. Ezek közül a legfontosabb tennivaló a négy kamarai tagozatnál (Gazdasági Szolgáltatások, Ipari-, Kereskedelmi- és Kézműipari Tagozat), illetve a Tagcsoport Elnökök Kollégiumánál jelenik meg, akiknek - a kamarai szabályzatoknak megfelelően – javaslatot kell tenniük saját szakmai területükről a tisztségviselők megválasztására. A Választási Bizottság arról is döntött, hogy a választás szabályosságának teljes mértékű biztosítása érdekében közjegyző közreműködését veszi igénybe a Küldöttgyűlésen.

 

A BKIK 2017. március 30-ra Küldöttgyűlést hívott össze, amelyen a jelenlegi vezetés – Elnökség és Ellenőrző Bizottság – visszaadja mandátumát. A Küldöttgyűlésig a BKIK jelenleg tisztséget be nem töltő tiszteletbeli elnökei és az MKIK főtitkára aktív közreműködésükkel támogatják a BKIK belső szabályzatainak és szervezetének egyszerűsítését, megújítását, ahogy a választás folyamatait is.

 

További információ, sajtókapcsolat:
Holub Katalin (+36 20 922 6431)