„Bár a kormányzati szándék a rugalmasság igényét hordozta magában, a munkaerő-kölcsönzést érintő szabályozásban az EU direktíva adta kereteket faltól-falig nem használja ki – a Magyar Közlönyben majd csak januárban megjelenő és jövő július 1-jétől hatályosuló - új Munka Törvénykönyve. Összességében letisztultabb, áttekinthetőbb lett a megváltozott jogi környezet, kevésbé „atipikus” a szabályrendszer. Mindemellett attól tart a szakma, hogy az önkormányzati-állami tulajdonú szolgáltatókra vonatkozó puhább feltételek sértik majd a magánkölcsönzők versenyképességét. A rugalmasságot azonban leginkább a kölcsönbe vevő cégeket január 1. napjától terhelő új, regisztrációs kötelezettség veszélyezteti.” (Dr. Varga Péter, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke)

Az új Munka Törvénykönyve kölcsönzőket érintő passzusaival kapcsolatban az MMOSZ állásfoglalásának legfontosabb észrevételei a következők:

A legfontosabb kérdés: mennyit fizetnek?
Az egyenlő bánásmód követelménye, azaz praktikusan a bérezési feltételek azonossága a munkaviszony létesítésének napjától érvényes a kölcsönzött dolgozókra, három kivétellel.
Fél évig ettől el lehet térni, amennyiben a dolgozó
a) határozatlan idejű munkaviszonyban áll és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül,
b) a munkaerőpiactól tartósan távollévő munkavállalónak minősül,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál munkaerő–kölcsönzés keretében végez munkát.

A kollektív megállapodások tekintetében sem bővült a mozgástér. A kollektív szerződésben az új Mt. csak a munkavállaló javára enged eltérni.

Továbbra is kérdéses az átmeneti időszakra (január 1. – június 30.) vonatkozó szabályozás. A módosító és átmeneti rendelkezéseket a jogalkotó még nem készítette el, a legutóbbi Mt. módosítás szabályainak egy része csak ez év decemberig 31-ig hatályos. Az új Mt. 2012. július 1. napján lép hatályba.

Súlyos probléma szféránk számára az Art. módosítása. Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 17. §-a egy új,  (17) bekezdéssel egészül ki 2012. január első napjától.
Eszerint a kölcsönvevő az állami adóhatósághoz - munkába lépéskor illetve kilépéskor - kötelezően bejelenti a kölcsönbe vett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét - ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét -, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját. A normaszöveghez fűzött indokolás szerint a módosítás célja az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó technikai jellegű pontosítás. Szervezetünk és tagszervezeteink ehhez képest a jogalkotói célt nem tudják értelmezni, álláspontunk szerint ez a kötelezettség indokolatlan többletadminisztrációs terhet ró a kölcsönbe vevő vállalatokra, partnercégeinkre. Ennek következtében a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás adminisztratíve bonyolultabbá, költségesebbé, rugalmatlanabbá válik, és ez a foglalkoztatás rugalmasságának növelése, azaz a foglalkoztatás bővítése ellen hat. A hivatkozott jogszabályhely ráadásul aszinkronban van a Széll Kálmán Terv – versenyszféra adminisztrációs terheinek csökkentését célzó – bürokráciacsökkentő célkitűzéseivel.

További információ: Holub Katalin (+36 20 922 6431)