Tisztelt Szerkesztőség, kedves Kollégák!
Engedjétek meg, hogy - a csatolt mellékletben részletezve - ezúton ajánljam
szíves figyelmetekbe azt a holnapi Orvostörténeti Konferenciát, amely az
1849-es tavaszi hadjáratkor az egykori Grassalkovich-kastélyban berendezett
katonai kórház tapasztalatai alapján azt "boncolgatja", hogyan oldották meg
ezekben az időkben az ellátást, kik voltak a szervezői, s kiemelkedő
alakjai?
A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar
Orvostörténelmi Társaság elnöke. A rendezvényt jelenlétével megtiszteli
Antall József - ki a Társaság korábbi elnöke volt - néhai miniszterelnök
özvegye.
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színháza
További információ: Papházi János történész, muzeológus (06 30 590 3371,
paphazi.janos at kiralyikastely.hu)
Üdvözlettel,
Holub Katalin
06 20 922 6431