2012. december 7-én Gazsi Attila, az MMOSZ alapító tag Man at Work társtulajdonosa kapta a Magyar Gazdaságért Díjat. A rangos elismerés odaítélésében komoly szerepet játszott a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) versenyképességének ösztönzésében, ezen belül is kiemelten az atipikus foglalkozatás, mint a nemzetgazdaságot sújtó munkanélküliség felszámolásának egyik lehetséges eszköze fejlesztéséért tett hatékony és eredményes fáradozása.

2012. év elején a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnökségi ülése napirendre tűzte a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) versenyképességével kapcsolatos tanulmányt, amelyet Chikán Attila – aki egyben a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke is – az elmúlt 25 esztendő analíziseként készített. Előadásában rövid tájékoztatás hangzott el a vállalkozások versenyképességi kritériumairól, a kitörési pontokról. A témaválasztás, a munkacsoportok létrehozása, a megyei és a szakmai szekciók bevonása egyben a VOSZ megújításának, a közös gondolkodás erősítésének a jegye is lett. Az elnökségi vita egyik következtetése az volt, hogy jöjjenek létre munkacsoportok a KKV-k legfontosabb problémáinak megnevezésére, valamint konkrét intézkedési javaslatok kidolgozására rövid és középtávon, amelyeket, mint VOSZ álláspontot eljuttattak a kormány számára, hívták életre VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság - Növekedési és Foglalkoztatási Munkacsoport, s vezetésével Gazsi Attilát bízták meg.

A munkacsoport a következő állításokat fogalmazta meg, mint alappilléreit a közös gondolkodásnak:

1.    A munkavállalók 2/3-át foglalkoztató KKV szektor fejlesztése, a növekedés és foglalkoztatás - piaci, vállalkozásbarát feltételrendszerű - elősegítése elsősorban az állami hatáskör, ugyanakkor a vállalkozói érdekképviseletek és maguk a vállalkozók tevékeny és eredményes segítségére szorul.
2.    Az állam rengeteg energiát fektet az újraelosztó szerepéből fakadó munkaerő-piaci anomáliák kezelésére, „a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelésére”, miközben a problémák kialakulásában is jelentős szerepe van, elég a bér (és az ebből fakadó adminisztrációs terhek) 2012. évi jelentős növekedésére gondolni. Elengedhetetlen, hogy a bürokrácia és a vállalkozások adminisztratív terhelése tovább csökkenjen, az ez irányú, lassuló folyamatok felgyorsuljanak.
3.    „A kormány elsődleges célja a foglalkoztatás bővítése”. Ezzel csak egyetérteni lehet, amennyiben növekedés központú, vállalkozásbarát intézkedésekkel párosul, és nagyobbrészt a vállalkozói szférában valósul meg. 2012-ben azonban a meglévő munkahelyek megtartása is hatalmas eredmény, mivel a vállalkozói szektor stagnálásra számít. Általános cégvezetői vélemény, hogy a sikeres KKV stratégia alapja részben a bizonytalan szabályozási környezethez való rugalmas alkalmazkodási képesség, részben a világgazdasági és Magyarországot sújtó válságra adott adekvát válasz.
4.    A fenntartható növekedés eléréséhez elengedhetetlen a kormányzati kiszámíthatóság, az előre látható, tervezhető (és volumenében csökkenő) adózási és járulékfizetési rendszer megalkotása. Ugyanilyen fontosságú a feketegazdaság elleni következetes és határozott fellépés, mivel a jelenlegi, túladóztatott rendszer a szabályszerűen működő cégek versenyképességét, felhalmozási lehetőségeit és piaci helyzetét ássa alá, és köztudottan a foglalkoztatottság ellen hat. A gazdaság minden területén jelenlévő szürke módszerek, a gyakorta tisztességtelen verseny, és az elburjánzó korrupció mind-mind a tisztességes verseny, a növekedés és a felemelkedés gátjai.
5.    A KKV szektor megújulásának igénye aktuálisabb, mint valaha. Az elhúzódó és mélyülő válság, Magyarország befektetői megítélésének romlása, a költségvetés zavaros egyensúlyteremtő lépései, valamint a fogyasztói magatartás ezekből fakadó tartós megváltozása rendkívül nehéz helyzetbe hozta az amúgy is sok sebből vérző vállalkozói kört. Elég olyan dolgokra gondolni, mint a „rendszerváltó” családi vállalkozások utódlási dilemmái, az általános vállalkozói ismeretek, továbbá KKV menedzserek hiánya, időszerűen képzett szakmunkás hiány, a bankok konzervatív finanszírozási politikája, vagy a pályázati rendszer visszásságai.

A növekedési és foglalkoztatási munkacsoport tevékenysége során - Chikán Attila ajánlásait követve - a feladatkörébe sorolható egyedi problémák feltárására és konkrét megoldási javaslataira fókuszált, javaslatait tekintve mind a VOSZ, mind a Kormányzat felé ajánlásokat, ötleteket dolgozott ki. Ezek közül az alábbiak emelkedtek már törvényerőre: az EVA további megtartása, a pénzforgalmi szemléletű adózás visszaállítása a kisebb kkv-k esetében (ebből lett a KIVA és a KATA), az új Mt. szükséges módosításai.

Gazsi Attila elnökségi tagja a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének. 2006-ban Év Vállalkozója díjjal tüntették ki. Társadalmi munkában Nemesvámos település településfejlesztési csoportját vezeti 2010 óta, a polgármester főtanácsadója. 2011 tavaszán lett a VOSZ Veszprém megyei elnöke. Majd ezt követően beválasztották a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltatási Szekciójának elnökségébe.


További információ, interjúegyeztetés: Holub Katalin PR vezető (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)