A Fidesz és az MSZP támogatottsága nem változott az elmúlt egy hónapban: előbbit a lakosság 19, utóbbit 16 százaléka nevezte meg leginkább kedvelt pártjaként. Érezhetően csökkent viszont a Jobbik tábora, ezúttal 6 százalékos. A nemzeti radikális pártnak utoljára közel két éve, 2011 januárjában volt ekkora támogatottsága, azóta mindig jobban szerepelt. Az LMP tartotta az év elején mért 4 százalékot, a Demokratikus Koalíciónak a megszokottnál kisebb, 1 százalékos tábora volt most decemberben. A pártoktól távolságot tartók csoportja 51 százalékos, jóval alacsonyabb, mint 2012 elején (amikor 57 százaléknyian tartoztak ebbe a csoportba).

A biztos pártválasztók körében a Fidesz 40 százalékon áll, az MSZP-t 32 százalék támogatja, a Jobbik 14 százalékos. Az LMP ebben a körben 6 százalékos, a DK 2 százalékot kapna. Ha az Együtt 2014 választói mozgalmat is szerepeltetjük a voksolásra szóba jöhető politikai szervezetek között, akkor a népesség 6 százalékának támogatására számíthatna, a biztosan választók köréből pedig 10 százalék jutna rá. A mozgalom híveinek fele újonnan mozgósított választópolgár, akinek nincsen elsődlegesen preferált pártja. Minden ötödik szavazójuk eredendően MSZP-s, míg közel egyharmaduk más pártoktól érkezett, vegyesen. - ekként foglalhatók össze és értelmezhetők azok az eredmények, amelyek az IPSOS december első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásából származnak.

Az év elejéhez képest keveset változtak a politikai erőviszonyok. A pártok akkori sorrendje maradt, támogatottságuk valamelyest módosult. Januárban a Fidesz-MSZP százalékos aránypár 16-11 volt, most decemberben 19-16. Mint látható, a kormánypárt is érzékelhetően erősödött az elmúlt egy évben, de a szocialistáknak jelentősen, másfélszeresére sikerült bővítenie a táborát. A Jobbiknak veszteségei voltak az idén: januárban 9, most 6 százalékot értek el. Az LMP táborának mérete az év elejivel azonos, a népesség 4 százalékát tudta magához vonzani. A Demokratikus Koalíció januártól novemberig 2 százalékon állt, most viszont – megalakulása óta először – 1 százalékos a tábora.

Az elmúlt hónapok összevont adatai alapján megrajzolható a pártok szavazótáborainak társadalmi-demográfiai profilja. Legkevésbé a Fidesz-szavazó tipikus, már régóta megfigyelhető, hogy iskolázottság és életkor szerinti beágyazottsága viszonylag egyenletes, az alacsony és a magas képzettségű valamint a fiatal és időskorú csoportokban is nagyjából az átlagot hozzák. Ugyanilyen szélesen terül szét a kormánypárt a településszerkezeti kategóriában, most már vidéken, a kisebb településeken nem mutatható ki az átlagot meghaladó ereje.

A tipikus MSZP-szavazó sokkal inkább leírható, bár az egyes végzettségi rétegekben itt sem tapasztalhatók eltérések. Annál inkább befolyásoló hatása van az életkornak és a lakóhelynek: a szocialista párt híveire nagyobb eséllyel találhatunk rá az 50 év felettiek és a fővárosiak körében. A Jobbikot pártolók arcéle nagyon karakteres: a férfiak, a húszas-harmincas korosztály tagjai, a közepes státuszúak, az észak-magyarországi és észak-alföldi régió lakói körében az átlagosnál magasabb a nemzeti radikális párt támogatottsága.

Az LMP támogatói közösségét lehet a legkönnyebben jellemezni: java részük nagyvárosi, kvalifikált, fiatal választópolgár. A Demokratikus Koalíció szavazóival főképpen a városokban és a nyugdíjas korúak körében lehet találkozni. Egy párt táborának beazonosításához nem csak szocio-demográfiai sajátosságok kapcsolódnak, hanem más tényezők is. Különösen érdekesek azok a véleményazonosságok, amelyek egybe kovácsolják a szimpatizánsokat. A Fidesz egységét a jobboldali önbesorolás – 89 százaléknyian határozzák meg így magukat – és a miniszterelnök iránti rokonszenv (74 pont) teremti meg. Ugyancsak erősen összefogja a kormánypártiakat a győzelembe vetett hit, 81 százalékuk szerint egy mostani választásnak is nyertesei lennének.

Az MSZP híveinek közös platformja az ország jelenlegi állapotával való elégedetlenség: 96 százalékuk szerint rossz irányba haladnak a dolgok. A szavazótábor összetartozásának fontos jele a baloldali elkötelezettség magas foka: 83 százalék erre az oldalra sorolja magát. A pártelnök is erősíti az egységet, az övéitől kapott népszerűségi mutató 73 pont. A Jobbik hívei körében is szoros kapocs a jobboldali identitás – 86 százalékukra jellemző. Meglehetősen  egységesek az aktuális közállapotokat illetően, 85 százalékuk úgy véli, hogy az ország rossz úton jár. A pártelnök személyében is eléggé egyetértenek, népszerűségi mutatója 75 pont.

Az LMP táborának csaknem teljesen egyöntetű véleménye van az országban zajló folyamatokról, 93 százalékuk negatívan vélekedik arról. Az ökopárt híveinek politikai-ideológiai hovatartozását a bal-jobb kategóriában inkább a heterogenitás jellemzi, viszont azonosságot teremt számukra a liberális felfogás – amelyhez 77 százalékuk tartozik.
A Demokratikus Koalíció táborát az ország helyzetének egybehangzó – lényegében 100 százalékos – kritikája tartja össze.

Az adatfelvétel ideje: 2012. december 4-11.

A megkérdezettek száma: 1500 fô, akik együttesen az ország 18 éves és annál idôsebb lakosságát képviselik.

Alapsokaság: 18 éves és idôsebb, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezô magyar állampolgár.

Az alapsokaság és a megkérdezettek összetétele megegyezik.

A közvélemény-kutatás során kapott adatok 1500 fõs mintánál legfeljebb plusz-mínusz 2,5 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptunk volna, ha minden választókorú személyt megkérdeztünk volna az országban.

Minden hónapban más-más 1500 fõt kérdeznek meg, személyes megkereséssel, kiválasztásuk az ún. kétlépcsõs rétegzett mintavétellel, a teljes véletlent biztosító módszerrel történik, azaz minden felnõtt magyar állampolgárnak azonos esélye van a mintába kerülésre.