Hatnak a kampányelemek, az elmúlt hetekben sok változás történt a pártok támogatottságában. Negyedévi stagnálás után az MSZP-nek 3, a Fidesznek 1 százalékponttal csökkent a támogatottsága, így az összes választópolgár körében a kormánypárt 18 százalékon áll, az ellenzéki erőnek 13 százalékos a tábora. Tartós visszaesése után most javított a Jobbik, 6-ról 8 százalékra bővítve támogatói körét. A szervezeti változások nem érintették az LMP táborát, ahogy a múltkor, most is 3 százalékot szereztek. A DK továbbra is 1 százalékot ér el a választókorú népességen belül. Növekedett a pártoktól távolságot tartók csoportja, a múlt havi 52-ről 55 százalékra. A biztos pártválasztók körében a Fidesz 43 százalékos, az MSZP-t 28 százalék támogatja, a Jobbik 16 százalékon áll. Az LMP ebben a körben 6 százalékos, a DK 2 százalékot kapna. Ha az Együtt 2014 választói mozgalmat is a pártlistára helyezzük, akkor az első, decemberi méréshez képest csökkenést tapasztalunk: a teljes népességen belül 6-ról 3 százalékra, míg a biztos pártválasztók csoportján belül 10-ről 6 százalékra módosult a támogatottságuk - ekként foglalhatók össze és értelmezhetők azok az eredmények, amelyek az IPSOS február első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásából származnak.

Januárban közepén még kevéssé volt hatása a pártok által elkezdett pozitív és negatív kampányoknak, pár hét elteltével azonban mozgásba lendültek a pártok mutatói. A Fideszé a legkevésbé, a kormánypárt tábora statisztikailag minimális mértékben, 1 százalékponttal csökkent. A szocialisták nagyobb veszteséget szenvedtek el, februárra 3 százalékponttal kisebb lett a táboruk, mint a korábbi hónapokban volt. Az MSZP-től olyan szavazópolgárok távolodtak el, akik a 2010-es választáson a Fideszre voksoltak. A tavalyi év második félévének kutatásai ugyanis azt mutatták, hogy a szocialisták táborán belül nagyjából 200-250 ezer (a népesség 3 százalékát kitevő) ex-kormánypárti támogató helyezkedik el. A mostani felmérésben viszont nincsenek olyan MSZP-hívek, akik három éve a Fideszre adták volna a szavazatukat. Vissza nem pártoltak a kormányoldalra, hanem a pártpreferenciával nem rendelkező népes csoportot gyarapították. A szocialistáktól most távozók alacsony iskolai végzettségű, rossz anyagi helyzetben lévő, kis településeken élő emberek, elsősorban az ország Dunától keletre lévő részeitől.  

A Jobbik hosszú ideje tartó visszaeső, stagnáló folyamatot fordított meg azzal, hogy 6-ról 8 százalékra bővítette a táborát. Különösképpen vidéken, s ott is a városokban erősödött a nemzeti radikális párt. A változások eredményeképpen már olyan országrész is akad, ahol nagyon közel kerül a listavezető Fideszhez. Észak-Magyarországon a kormánypárt 16, a Jobbik 13 százaléknyi támogatót tudott magához vonzani.

Ebben a hónapban minden korábbinál magasabb a titkolózók aránya, jelenleg 10 százaléknyian elhallgatják a pártszimpátiájukat. Politikai orientációjukhoz más kérdések segítségével közelebb juthatunk, de ez nem könnyű feladat, hiszen fele részük minden kérdésben hallgatag marad. Az ellenzékkel való nagyobb azonosulásra utalnak a jövő évi választások eredményére vonatkozó várakozásaik: 37 százalékuk azt szeretné, ha kormányváltás lenne, míg a jelenlegi kormány maradását 9 százalékuk szeretné. Többségük, 64 százalékuk elégedetlen az ország jelenlegi helyzetével, míg 22 százalékuk pozitívan értékeli azt. Ugyanakkor politikai hovatartozásukat árnyalja az a tény, hogy nagyobb hányaduk (31 százalékuk) tekinti magát jobboldalinak, mint baloldalinak (20 százalék). Az átlagosnál (37 százalék) nagyobb a részvételi hajlandóságuk, 45 százalékuk biztos választási résztvevőnek tartja magát.

Háromhavi folyamatos mérés után már statisztikailag is érvényes módon leírható az Együtt 2014 választói mozgalom táborának összetétele. Az elmúlt negyedévben a népesség egészén belüli átlagos támogatottságuk 4 százalékos volt. Ennél sokkal jobban állnak a fővárosban, itt 9 százalékos az új formáció szavazóinak aránya, itt a harmadik helyet foglalja el a Fidesz és az MSZP mögött. Az Együtt 2014 a vidéki városokban 4, a falvakban 3 százalékot vonz magához. Az E14 táborában életkori sajátosságok nem figyelhetők meg, iskolai végzettség szerintiek annál inkább: a képzettség emelkedésével a politikai mozgalom hívei egyre többen lesznek. A támogatottság mértéke az alapfokú végzettségűek 1 százalékától a diplomások 7 százalékáig terjed.

Az adatfelvétel ideje: 2013. február 7-14.

A megkérdezettek száma: 1500 fô, akik együttesen az ország 18 éves és annál idôsebb lakosságát képviselik.

Alapsokaság: 18 éves és idôsebb, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezô magyar állampolgár.

Az alapsokaság és a megkérdezettek összetétele megegyezik.

A közvélemény-kutatás során kapott adatok 1500 fõs mintánál legfeljebb plusz-mínusz 2,5 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptunk volna, ha minden választókorú személyt megkérdeztünk volna az országban.

Minden hónapban más-más 1500 fõt kérdeznek meg, személyes megkereséssel, kiválasztásuk az ún. kétlépcsõs rétegzett mintavétellel, a teljes véletlent biztosító módszerrel történik, azaz minden felnõtt magyar állampolgárnak azonos esélye van a mintába kerülésre.