ÚJRAGONDOLT MAI MAGYAR TÖRTÉNELEMOKTATÁS

GYORSAN REAGÁLÓ DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA

Uniós támogatást nyert a Múlt-kor a magyarországi történelemoktatás digitális tartalmi kínálatának megújítására, fejlesztésére.

A TÁMOP-3.1.2-12/1-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében Múlt-kor Digitális Akadémia címmel digitális taneszköz készül történelem témakörben általános és középiskolások számára. A kiegészítő digitális oktatási anyag illeszkedik az új Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, a NAT-hoz és a kerettantervekhez. A digitális taneszköz kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanulók tanórák keretében, illetve önállóan is feldolgozzák a tananyagot.

A feladatokat három konzorciumi partnerrel (Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft., BME-AutSoft Kft., Color Plus Kft.) végzi. A taneszköz Windows7 operációs rendszeren lesz futtatható. Az akkreditáció után a Sulinet oldaláról ingyenesen letölthetővé válik.  A Sulinet Digitális Tudásbázis rendszerrel kompatibilis a fejlesztés. A digitális taneszköz elkészítését kutatás, kompetencia-felmérés előzte meg, amelyet hetedik osztályos általános iskolások körében végeztek a pályázat szakmai megvalósítói.

"A leírt kutatás eredményeinek felhasználásával olyan digitális taneszköz születik, amely a tanulói kompetenciák fejlesztését újszerű platformokon teszi lehetővé a történelmi ismeretszerzésben. Célunk, olyan tananyagon túli ismeretek nyújtása, amelyek feldolgozásával a fiatalok alkalmassá válnak felnőtt életük során a történelmi önművelésre is. Mindebben azonban szorosan kívánunk kapcsolódni az új Nemzeti alaptanterv és kerettantervek által nyújtott lehetőségekhez. Az új Nemzeti alaptanterv innovációinak egyike az ún. hosszmetszeti témák beillesztése volt az Ember és társadalom műveltségi terület közműveltségi tartalmai elé, külön az általános és külön a középiskolák részre. A taneszközben végül 131 hosszmetszeti témát mutatunk be röviden. Minden téma után játékos feladattal ellenőrizhetik a diákok a megszerzett tudást. A taneszköz gazdag lesz képanyagban, vizuális élményt nyújt” – mondta el Bartal Csaba, a Múlt-kor történelmi portál és történelmi magazin főszerkesztője.

A Múlt-kor Digitális Akadémia elnevezésű fejlesztés keretében olyan digitális történelmi segédanyag, taneszköz készül, amely újragondolja a mai magyar történelemoktatást. A hazai kutatások eredményei mentén újabb tények és adatok kerülnek napvilágra, amelyeket nem képesek az évekkel ezelőtt kiadott tankönyvek követni. A digitális technológia gyorsan reagál. A tegnap történéseit integrálja. A projekt szorosan illeszkedik a Nemzeti alaptanterv mérföldköveihez.

Több évtizedes tankönyvírói pályafutással a háta mögött, mások mellett Horváth Péter vállalta el a felkérést a szakmai tartalom kialakítására, amelynek kontrollját budapesti és vidéki iskolák pedagógusai látják el. Azonnal jelzik, mi működik a napi gyakorlatban és mi az, amin változtatni kell, hogy a terepen is megállja a helyét.

További információ: Holub Katalin (+36 20 922 6431)