Szonda Ipsos: A válság már kézzelfogható valóság
- legfrissebb kutatási jelentés a lakossági, valamint vállalati vélemények
alakulásáról a válság kezdetétől napjainkig
2009-03-19
A kutatásban* résztvevők egyre pesszimistábbak a jövőt illetően. A válság
súlyosbodásával párhuzamosan egyre többen és gyakrabban tájékozódnak a
pénzügyi-gazdasági kérdésekről. Leginkább hiteles információforrásnak a
független gazdasági elemzőket tekintik. 2008 decemberéhez képest a
válaszadók növekvő aránya (négytizede) véli úgy, hogy államcsőd következhet
be, háromtizedük szerint várható nagy magyar bankok fizetésképtelenné
válása. Egyre többen vannak azok, akik szerint a válság már kézzelfogható
valóság - derül ki a Business Superbrands-díjas Szonda Ipsos idősoros
válságkutatásából.
A gazdasági válság kibontakozásával a kutatásban részt vevők egyre
pesszimistábbak a jövőt illetően: az uralkodó vélemény szerint romlás
várható az ország gazdasági helyzetében, az emberek életszínvonalában, a
település helyzetében, illetve a válaszadók családjának helyzetében
egyaránt. 2008 decemberéhez képest idén februárban lényegesen nőtt azok
aránya, akik szerint visszaesés várható az egyes területeken (az ország
helyzete, az emberek életszínvonala, település helyzete, a családja
helyzete). A válaszadók döntő többsége hetente vagy ennél gyakrabban szokott
pénzügyi-gazdasági kérdésekben tájékozódni, és e tekintetben lényeges
eltérés regisztrálható a vizsgálat két időpontjában. A válság
súlyosbodásával párhuzamosan egyre többen és gyakrabban tájékozódnak a
pénzügyi-gazdasági kérdésekről. Az eredmény egybecseng azokkal az
eredményekkel, amelyek szerint az online gazdasági lapok olvasottsága
megnőtt (Szonda Ipsos és a Gemius közös on-line közönségmérése, gemius/Ipsos
Audience (gIA).
Pénzügyi-gazdasági kérdések esetében leginkább hiteles információforrásnak -
úgy decemberben, mint februárban - a független gazdasági elemzőket tekintik
a válaszadók. Ezzel ellentétben a vizsgálat időtartama során lényegesen
csökkent a Magyar Nemzeti Bank vezetőjének hitelessége. A válság sokakat
arra késztet, hogy az eddigieknél jobban megismerjék a gazdasági
folyamatokat. Ez különösen igaz februárban, amikorra számottevően nőtt azok
aránya, akik többet szeretnének tudni a pénzügyi folyamatokról. A válaszadók
mintegy hattizede a jelenlegi helyzetben nagyobb figyelmet fordít
pénzügyeire, hogy nagyobb biztonságban legyenek a megtakarításai.
A válaszadók szerint a jelenlegi válság széles hatókörű: egyaránt érinti
Magyarországot, az Amerikai Egyesült Államokat, az EU nyugati és
közép-keleti országait, és Magyarország sebezhetőbb, mint Szlovákia, és
sokkal sebezhetőbb, mint Ausztria. E mögött a vélekedés mögött az állhat,
hogy ugyan a válság epicentruma a fejlett világ országai voltak, a krízis
mégis nagyobb mértékben érintette a kevésbé fejlett kelet-európai
országokat. Ezt az is alátámasztja, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy
Ausztriához képest Magyarország nagyobb mértékben érintett.
Ugyan még mindig kisebbségben vannak, akik attól tartanak, hogy számlavezető
bankjuk csődbe megy, de egyre inkább nő az arányuk: a tavaly decemberi
15%-ról 21%-ra. A pénzügyi-gazdasági válság legvalószínűbb következményei a
kutatásban résztvevők szerint a munkanélküliek számának emelkedése, a
gazdasági recesszió, a bérek/nyugdíjak értékvesztése. Egyre többen tartanak
a munkanélküliek számának emelkedésétől, a hitelek bedőlésétől, a lakossági
fogyasztás visszaesésétől, a magas inflációtól, a megtakarítások
elvesztésétől.
2008 decemberéhez képest a válaszadók növekvő aránya (négytizede) úgy véli,
államcsőd következhet be, háromtized szerint nagy magyar bankok csődje
várható. A kérdezettek intenzíven követik a válsággal kapcsolatos
eseményeket, a híreket, véleményük ennek megfelelően alakul: a
pénzügyi-gazdasági válság kibontakozásakor, 2008 októberében volt ehhez
hasonlóan magas az államcsődöt vagy nagy bankok csődjét valószínűsítő
válaszadók aránya: Egyre többen vannak azok, akik szerint a válság már
kézzelfogható valóság, egyre többen vélik úgy, hogy rövid távon személyesen
is érinti őket (85%). Így decemberhez képest számottevően - egyaránt 7%-al
- nőtt azok aránya, akik a lehetséges személyes hatások között említették a
kiadások visszafogását, vagy a nagyobb kiadások változtatását/elhalasztását.
Mindezek függvényében a lakossági fogyasztás nagyarányú visszaesése várható.
Továbbá februárra lényegesen nőtt azok aránya, akik szerint
elértéktelenednek az ingatlanok, a befektetések, akik a költségek fedezésére
felhasználják megtakarításaikat, vagy akik nem tudják fizetni törlesztő
részleteiket.
Annak ellenére, hogy a munkanélküliek számának emelkedését sokan
valószínűsítik, mint a válság egyik lehetséges következményét (94%), mégis
viszonylag kevesen (29%) mondják, hogy elveszíthetik munkahelyeiket, vagy
félnek munkahelyeik elvesztésétől (33%). Igaz, hogy a munkahelyeik
elvesztését féltők aránya decemberről februárra számottevően megnőtt, és
februárra a válaszadók 3%-át már el is bocsátották. Nagyon sok válaszadó
közvetlen környezetében van olyan személy, aki már elveszítette a
munkahelyét, akit már elbocsátottak.
A Szonda Ipsos Válságmonitor kutatássorozatában számos más kérdéskört
vizsgál, a többi között a válsággal kapcsolatos fogyasztói és vállalati
stratégiákat, milyen területeken és milyen mértékben várható a fogyasztás
csökkentése, milyen életmódbeli változásokat hozhat a válság körülményeihez
való alkalmazkodás, pl. a saját kezűleg készített termékek, vagy
szolgáltatások igénybevétele, szabadidő-eltöltés változása, innovatív
termékek iránti igények.
*A Szonda Ipsos a Válságmonitor kutatássorozatban 2008 októberétől lakossági
és vállalati célcsoportokban online kutatásokat végzett a pénzügyi-gazdasági
válság megítélésével kapcsolatban. A lakossági kutatás a magyar felnőtt
internethasználókat reprezentálja nem, kor, településtípus és iskolai
végzettség szerint. A vállalati kutatás a magyarországi közepes és
nagyvállalatokra reprezentatív (50 főnél több foglalkoztatottal rendelkező
vállalatok).
Az IPSOS Csoportot 1975-ben alapították Párizsban. Növekedési üteme
egyedülálló. Ma - egyikeként a világ vezető piackutató intézeteinek - közel
60 államban 8000 főállású szakembert foglalkoztat. Az IPSOS jelen van szerte
Európában, Észak- és Dél-Amerikában, a Közel- és a Távol-Keleten, valamint
Ausztráliában. 5000 ügyfél számára, több mint 100 országban végez
kutatásokat. Az éves mérlegen 70 000 projekt és 20 000 000 interjú szerepel.
Az 1990-ben alapított, Business Superbrands 2008 díjas Szonda Ipsos Média-,
Vélemény- és Piackutató Intézet a magyar gazdasági és társadalmi kutatási
iparág meghatározó szereplője, teljes körű piac-, online-, reklám-,
egészség-, vélemény- és médiakutatási szolgáltatást kínál ügyfelei számára.
da.hu:787/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.szondaipsos.hu/>
www.szondaipsos.hu
További információ:
Nagy Réka kutatásvezető
E-mail: reka.nagy at ipsos.com
Tel: 06-1-476-7651