Kibővült közös kötelékben a korábbi szövetségesek

Kücsön Gyula, az ISZOSZ korábbi elnöke a DiákÉSZ szakmai alelnökeként folytatja a diákmunka feltételeinek javításában vállalt társadalmi misszióját. A korábbi Meló-Diák, Universitas, Minddiák, Fürge Diák, Student húzócsapat mellé bekerültek a feltörekvő, korábban ISZOSZ tag legnagyobbak, az euDIÁKOK és a Prodiák, valamint a szervezet széleskörű szakmai képviseleti körét jelzi, hogy a tavaly alakult Job Force és a kizárólag vidéki működésű Biztos Kész iskolaszövetkezetek is felvételt nyertek - ezek a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége múlt heti éves közgyűlésének legfontosabb változásai.

Dr. Fiák István, a DiákÉSZ elnöke:

„Az iskolaszövetkezetek munkájának is eredménye az a nemzeti összefogást jelentő 97%-os parlamenti támogatás, amely lehetővé teszi az iskolaszövetkezetekben dolgozni kívánó 25.000 félévhalasztó diák legális munkatapasztalat-szerzését. A diákmunka hosszú évekig általános megítélésként egyet jelentett a nyári munkával. Mára az iskolaszövetkezetek, afféle hamisítatlan hungarikumként, nemzetközi szinten is receptet kínálnak a pályakezdők munkanélküliségének csökkentésére. Jelenleg kormányzati egyeztetések folynak a tanulók bérének védelméről, a duális képzésben való együttműködési szándékunkról, s egy, - akár a szövetkezeti törvény módosítását is szükségessé tevő – távlati célról, amely nyomán a diákok 25 éves koráig kiterjesztett iskolaszövetkezeti gyakornoki rendszer keretében az első munkahely megszerzése érdekében új munkahelyteremtő megoldást alkossunk a foglalkoztatásban.”

Kücsön Gyula, a DiákÉSZ szakmai alelnöke

„Különös kötelék és megtisztelő elismerés számomra ez az új felkérés a DiákÉSZ tagjaitól az alelnöki pozícióra. Ennek jelentőségét az adja, hogy 2014-ben még egy másik érdekképviselet vezetőjeként – szövetségesként működhettem együtt a DiákÉSZ-szel.  Év végén azonban úgy döntöttem, hogy visszavonulok, helyet adok új nézeteknek, fiatalabb kollégáknak, mind a Prodiák Iskolaszövetkezet elnöki posztján, mind az ISZOSZ vezetésének területén. Aztán meglepetésemre a DiákÉSZ tagsága, Dr. Fiák István kedves „harcostársam” javaslatára mégsem engedte, hogy eltávolodjak a szövetkezeti szektortól, és felkért a DiákÉSZ alelnökének, amely megtisztelő felkérést nem utasíthattam vissza. Így a többi vezetőhöz hasonlóan társadalmi munkában tovább igyekszem építeni az Iskolaszövetkezetek jövőjét. Személyesen is igazán megérintett ez a döntés, hiszen valamikor úgy 27 éve pontosan a DiákÉSZ egyik alapító szervezetének a tagjaként kerültem kapcsolatba az Iskolaszövetkezetek működésével. Az első munkahelyemen az UNIVERSITAS szervezésében az M5-ös autópálya elválasztó sávját kapáltuk a nyári szünetben a főiskolai vizsgák után, majd „elismerésként” a kertészkedést a Margitszigeten folytathattuk, ahol már akkor többet kerestünk diákként, mint az ottani főnökünk.  Számtalan kisebb- nagyobb munkán csiszolódtunk és a diákmunkákon megkeresett jövedelmünkből tartottuk el magunkat, hogy a szüleinket ne terheljék az iskola költségei. Aztán piackutatóként tehettem próbára a képességeimet, majd kisebb munkák koordinálásába segíthettem be. Az igaz mély víz a PEPSI teljes magyarországi szervezetének a kiszolgálása volt, az üzletek felméréstől, a gyárak szalagmunkájáig és az értékesítési és marketing feladatokig. Majd a tanulmányok befejezését követően barátaimmal együtt önálló vállalkozási egységet hoztunk létre az Universitason belül, az akkor berobbanó reklám feladatok kiszolgálására.  Innen vezetett tovább az utunk önálló cégünk megalapításához 1997-ben, amely cégből napjainkra egy közel 30 milliárd forint árbevételt elérő vállalkozás csoport lett, ahol több mint 7.000 embernek biztosítunk pénzkereseti lehetőséget. Minden vállalkozásunkban ma is szívesen alkalmazunk diákokat, sőt pártfogásunkkal alakult meg a Kodolányi Főiskola Iskolaszövetkezete 2011-ben, amely szervezet az ország egyik legdinamikusabban növekvő diákvállalkozása napjainkban.  Elkötelezettségünket igazolja a diákmunka mellett, hogy piacvezető vállalkozásaink majd minden ügyvezetője diákmunkásként kezdte karrierjét a cégeink valamelyikében. Tulajdonostársaimmal (Zakor Sándor, Kiss Róbert), akikkel ugyancsak az Universitas berkein belül ismerkedtünk meg, nagyon sokat köszönhetünk az Iskolaszövetkezeteknek. Az ott szerzett tapasztalatok, üzleti látásmód, üzleti kockázatvállalás és felelősség és persze a személyes kapcsolatok a mai napig biztos háttérként szolgálnak üzleti döntéseinkben. S ezt nem tanulhattuk volna meg az iskolapadban. Ennek is köszönhetik saját cégeink piaci sikereiket. A fenti pár mondat talán igazolja személyes példámon keresztül az iskolaszövetkezetekben rejlő lehetőségeket. Ez kötelez arra, hogy segítsem és támogassam az iskolaszövetkezetek fejlődését és piaci bővülését, hogy minél több tag számára lehessen ez a dinamikusan fejlődő szövetkezeti forma az ugródeszka egy boldog és sikeres élet felé. Ezért vállaltam el a DiákÉSZ megtisztelő felkérését az alelnöki pozícióra. S így újra azokkal a vezetőkkel dolgozhatok együtt az iskolaszövetkezetekért, akik az első lépéseimet segítették. Akik mai is változatlan lelkesedéssel és hittel igyekeznek rangot, elismerést szerezni az iskolaszövetkezeti szektornak, napi bevételi forrást és jövőképet, munkalehetőséget biztosítani a tagságnak. Ezúton is sok sikert kívánok a Szervezetnek, az Iskolaszövetkezeteknek és elégedettséget és sikerélményt az új tagoknak!”

Simon Balázs, a DiákÉSZ általános alelnöke

„Nagy öröm számomra, hogy újabb szervezetek csatlakoztak az összefogásunkhoz, egyfelől mert megerősíti a korábbi munka fontosságát, visszajelzi sikereinket, másfelől muníciót, támogatást és újabb ötleteket fog hozni a diákok érdekében végzett további munkánkhoz.”

Ignácz Béla, a Prodiák Iskolaszövetkezet elnöke

„A Prodiák Iskolaszövetkezet megalakulása óta kiemelten fontos feladatának tartja a szféra érdekképviseleti munkájában történő részvételt. Korábban az ISZOSZ tagjaként is arra törekedtünk, hogy legális, átlátható és ellenőrizhető keretek között tegyük lehetővé a lehető legtöbb nappali tagozatos diák számára a biztonságos és legális munkavégzést, ami az oktatás befejezését követően előnyt jelent számukra a megszerzett tapasztalat és munkahelyi kapcsolatok miatt. A Prodiák annak tudatában kérte a felvételét a DiákÉSZ-be, hogy olyan közegben dolgozhasson, és olyan közösséghez tartozhasson, amely közösség nem passzív szemlélője, hanem aktív alakítója a szektorban zajló változásoknak. A felvételi kérelmünkkel elismerésünket szeretnénk kifejezni a DiákÉSZ eddigi érték - és érdekképviselő tevékenységéért, aminek eredményeképp az Iskolaszövetkezetek eddig nem tapasztalt elismerést és támogatást értek el kormányzati körökben is, és ennek a munkának az eredményeképp az iskolaszövetkezetek a hazai munkaerő piac egyik fontos szereplőivé, a magyar szövetkezeti mozgalom zászlóshajóivá váltak.”

Pataki Zoltán, az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet elnöke

"Az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet fennállásának 11 évében mindvégig elkötelezett híve volt a diákok minőségi és legális foglalkoztatásának. Az elmúlt évek során tapasztalt szakmai együttműködéseink megfelelő képviseletében bízva csatlakoztunk a DiákÉSZ-hez. Új tagként feltett szándékunk, hogy további lendületet vigyünk a Szövetség életébe."

Sellyey Tamás, a Job Force Iskolaszövetkezet elnöke

„Örömmel csatlakoztunk a DiákÉSZ-hez. Az atipikus foglalkoztatási formák minél szélesebb körben való alkalmazása a munkaerőpiacon fontos számunkra. A diákmunkát és annak feltételeit, mint jogszerű munkavállalás lehetőségét valamennyi munkát kereső fiatal számára világossá kell tenni. Fontos, hogy tudják, milyen előnyökkel jár mindez az ő számukra. Az őket foglalkoztató vállalatoknak pedig egyfajta HR támogató funkció mellett munkajogi és munkaügyi kérdésekben a szféra érdekképviseletét is támogatnunk kell. Ezért is csatlakoztunk a DiákÉSZ-hez, hogy ezen törekvéseinket egy közös érdekképviseletben együtt tegyük.”

Varju Szilvia, a Job Force Iskolaszövetkezet szakmai vezetője

„Munkánk során célul tűztük ki, hogy a pályakezdő fiatalokat már diplomájuk megszerzése előtt segítsük és szakirányos munkalehetőségekkel mielőbb orientáljuk. Ezzel támogatva a vállalatokat a hatékony tehetséggondozás és tudásmenedzsment megvalósításában, illetve segítve a fiatalokat karriercéljuk megvalósításában. Bízunk benne, hogy a DiákÉSZ-szel közösen még többet tehetünk ezért.”

Szvoreny László, a Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet vezetője

„Megtisztelve érezzük magunkat és hálásak vagyunk, hogy szövetkezetünk is csatlakozhatott a DiákÉSZ szövetséghez, amely a szektor legnagyobb érdekképviseleti szervezete. Egy vidéki szövetkezet életében ez nagy lehetőség. Lehetőség a többi között, hogy fő társadalmi szerepvállalásunkat, törekvésünket, amely a fiatalok bevezetése a munka világába, még szélesebb körben tudjuk megismertetni, népszerűsíteni. Fontosnak tartjuk, hogy ellenőrzött keretek között, mint az iskolaszövetkezeti rendszer, történjen a fiatalok első tapasztalatszerzése a munkavállalás rögös útján. Segítő, támogató munkánk megalapozhatja a fiatalok jövőbeni pozitív hozzáállását a munkához. Ha ezeket a törekvéseket egységesen, az erőinket egyesítve folytatjuk, a diákok, a foglalkoztató és a közvélemény sokkal nagyobb körben megismerheti, elismerheti az Iskolaszövetkezetek működését. Számunkra iszonyatos sebességi fokozatba száguld a DiákÉSZ. Ígérem, próbáljuk felvenni az ütemet!”

További információ, sajtókapcsolat
Holub Katalin (+36 20 922 6431)