Blue Seven Group: A magyar elme megoldásokat keres
2015. október 6-10.
Miért hatékonyabb a magyar elme, mint bármely más nációé? Miért a világon a legnagyobb az egy főre jutó Nobel-díj Magyarországon?  Mert megoldásokat keres. Nem a probléma felvetésében merül ki a tevékenység, vagy a kiszínezésében, vonzóvá tételében, hanem a megoldásban. Nem teóriákon dolgozunk évekig, hanem megvalósítunk, konzultálunk, fejlesztünk, produkálunk. Nem dolgozunk valamin, hanem megcsináljuk. Nem azt keressük, hogyan ne, hanem hogyan nyúljunk hozzá. Kulturális környezetünk, több ezer éves múltunk, alkalmazkodó képességünk, és a gyorsan változó igényeknek, szabályoknak való megfelelés gyors és hatékony gondolkodásra kényszerített bennünket.
A Milánói Világkiállítással együtt rendezik a víz témakörében a Velencei Pianeta Acqua-t. A 2015. október 6-10. közötti szakmai napok fő témája a víz, mint a városfejlesztés hálózati alapja. A Blue Drop, Kék Cseppnek nevezett eseménysorozaton Magyarország, mint kiemelt kiállító a Blue Seven Group Nyrt. szervezésében mutatja be a vízzel kapcsolatos magyar innovációkat.
„Hisszük, hogy a magyarok kreativitása a világon egyedülálló, és a magyar találmányok és innovatív termékek az egész világon versenyképesek. A Blue Seven Group tulajdonosai számára a legfontosabb értékek az egészség és a környezet védelme. Innovációinkkal elsősorban ezeknek az értékek megőrzésére törekszünk. Nemzetközi piacvezető partnereink megbízásából piaci és befektetési lehetőségeket biztosítunk az innováció, az egészségügy, az energiagazdálkodás és a környezetvédelem területein. Az utóbbi szempontjából is fontos számunkra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Pianeta Aqcua magyar vezető kiállítói lehetünk és a Velencei kiállításon elkötelezettségünknek megfelelően képviselhetjük a magyar feltalálókat. A nemzetközi piaci igényeket és a kiállítás témáját is figyelembe véve, a rendezvényen olyan magyar találmányokkal jelentkezünk, amelyek tökéletesen illeszkednek a szakmai hét tematikájába és széles nemzetközi érdeklődére számíthatnak, ezzel is alátámasztva a magyar kutatók világhírét!” – mondta el a közelgő esemény apropóján dr. Böjthe Kálmán a Blue Seven Group Nyrt., az EXPO Venezia vezető magyar kiállító elnök-vezérigazgatója.

A szakmai héten bemutatandó fejlesztések/találmányok:
Műanyaghulladék újrahasznosító berendezés az óceánok szennyeződésének csökkentésére
Címszavakban:
Az óceánokon úszó, műanyagból álló hulladékszigetek újrahasznosítására szolgáló eljárás. A mobil berendezés a hulladékból energiahordozókat (gázolaj, benzin és fűtőolaj) és vegyipari alapanyagokat állít elő, akár az nyílt vizeken is.
Bővebben:
Az óceánok szennyezettsége a kereskedelem és az emberek mobilitásának egyre gyorsuló növekedésével nő, amelynek egyértelmű jelei az élővilág pusztulása, és az óceánokon úszó műanyag hulladék szigetek növekvő területe, amik egymástól nem független tényezők. Amennyiben figyelembe vesszük a kommunális hulladékok műanyag tartalmát, az óceánokon felgyülemlett műanyag hulladék mellet még annak ötszöröse kerül a vizekbe szennyezőként, mint élelmiszer hulladékok, papír, szövet, fémhulladékok. Sajnos, mára elértük azt a már kaotikus helyzetet, amely már emberi mértékkel nem kezelhető. A Csendes-óceáni műanyag sziget területe nagyobb, mint az USA legnagyobb államának, Texas területe. Az ebből eredő szennyezettségből az élőlények egyre nagyobb mértékben szenvednek, ugyanis nem ismervén a vízen úszó anyagokat, elfogyasztják, és emésztőrendszeri elváltozásokba pusztulnak el. A műanyagok biológiai stabilitása nagy, vagyis lebomlásuk 10.000 évre tehető, de ez nem azt jelenti, hogy a műanyag zacskó 10.000 évig megmarad. Ugyanis a napsugárzás hatására elporlad, és lesüllyed a vizek aljára, lassan lebegve, folyamatosan szennyezi a kopoltyúval lélegző halakat. Ez a probléma tehát sürgősen kezelendő. Mára már eljutottak nemzetközi kutatócsoportok odáig, hogy a szennyezettséget össze tudják gyűjteni, de a probléma megoldása, vagyis a hulladék feldolgozása, esetleges hasznosítása még nem megoldott. Erre a problémára nyújt lehetőséget az a magyar fejlesztés, amely a keverék műanyagokat, szennyezőkkel együtt tudja feldolgozni, és energiahordozókat, ipari alapanyagokat állít elő ipari tisztaságban, és ezzel megszünteti a műanyag hulladékok problémáját. Az eljárás hajókra szerelve is megvalósítható, így a szennyezés helyszínén feldolgozható a sós vizes, biológiai hulladékkal terhelt vegyes műanyag hulladék. Felmerül a kérdés, miért egy magyar kutató foglalkozik az óceánok szennyezettségével. Eljárásunkat vegyes műanyag hulladékok feldolgozására fejlesztettük ki, mely hulladék áramok elsősorban kommunális, vagy ipari forrásból erednek. Ez a hasznosítási eljárás azonban érthető módon alkalmazható más forrásokból származó hulladék áramokra is. Az ipari válasz nem feltétlenül kielégítő, ha figyelembe vesszük, milyen szegény ország vagyunk óceánpartokban. Egy osztrák tanulmány szerint a Duna folyamának egy köbméterében több műanyag szemcsét mutattak ki, mint ikrát. Ez az eredmény már azon kívül, hogy ijesztő, megvilágítja a probléma fontosságát, és a megoldás igényét, ugye?

Mobil víztisztító
Címszavakban:
Mobil víztisztító berendezés, amely nehézfémekkel szennyezett vízből állít elő ivóvizet. Polgári és katonai célra egyaránt alkalmazható.
Bővebben:
Magyarország víznagyhatalom. Kis területére vonatkoztatott vízkészlete óriási. Ennek ellenére az alföldi ivóvíz készlet nem felel meg az EU direktíváknak elsősorban arzéntartalma miatt. Ennek oka az, hogy az EU általános értékekben határozza meg az ivóvíz szennyező anyagtartalmát, és a Nyugat-Európai országok nagy mennyiségű tengeri halat fogyasztanak, amelyek arzéntartalma relatíve magas, amit az ivóvíz arzéntartalmának csökkentésével kompenzálnak. Az átlagos alföldi magyar lakos nem fogyaszt annyi tengeri halat, mint például a holland, de az ivóvízszabvány egységes, ezért okoz gondot a magyarországi "arzénes" víz. Magyar vonatkozásban ezért óriási a jelentősége egy megbízható, gyors víztisztító berendezésnek. Hogy miért ilyen időszerű világviszonylatban ennek a berendezésnek a fejlesztése? Bill Gates, a világ egyik legbefolyásosabb emberének első vonalbeli fejlesztése egy olyan víztisztító berendezés, amely szennyezett vízből, akár szennyvízből is képes ivóvizet előállítani. Mi ezen a színvonalon vagyunk!

Part menti területek védelme
Címszavakban:
A tengerek szintjének emelkedése milliók életterét veszélyezteti. A Párizsban is kitüntetett magyar innováció hozzájárul a part mentén természetes gátak kialakításához, ezzel védve meg a vízszint emelkedésétől a partszakaszt.
Bővebben:
A mangrove erdők olyan lehetőséget biztosítanak a sós vizek partvidékén, amely lehetővé teszi a szárazföld terjedését az óceánok terhére. Ez a fajta növény életképes, sőt kifejezetten agresszíven terjedő fafajta a sós vizek partvidékén, belenő a tengerbe, és megköti a hordalékot. Ezzel természetes módon halmozza fel a szárazföld kialakulását segítő anyagokat. Ez a természeti jelenség alapozta meg azt az építészeti koncepciót, amely megnöveli a mangrove erdők településének esélyét, biztosítva a víz- és anyagáramok akadálymentes áramlását, és a szárazföldi környezet kialakítását, terjedését.

Kisméretű, mobil víztisztító és energiatermelő
Címszavakban:
A víz tisztítása során kinyert szennyeződések újrahasznosítása kisméretű áramtermelő generátor által.
Bővebben:
Mára a civilizált társadalmak eljutottak odáig, hogy a korlátozott mennyiségű, de egyre nagyobb arányban kitermelt fosszilis tüzelő anyagok mellett hulladékgazdálkodási szempontokat is figyelembe vegyenek az energiaigények kielégítésére. Ennek egyszerre két oka is van. Egyrészt a környezeti terhelés csökkentése, másrészt az energia árának növekedése. Az egyik legfontosabb és leginkább elterjedt hulladék alapú energiatermelő egységünk a biogáz üzem koncepciója, amely szerves hulladékból állít elő biogázt, melynek hasznosításával villamos-  és hőenergiát állíthatunk elő. Szerencsére ennek az eljárásnak is vannak fejlesztési igényei, ennek megfelelve olyan eljárást fejlesztünk, amely természetes anyagok felhasználásával a biogáz kihozatalát 20%-al megnöveli. Ez egy óriási szám, de ha az említett energetikai aspektus kielégítése nem lenne elég, az eljárás hatása, hogy a végtermék iszapja már nem tartalmaz olyan biológiai szennyezőt, ami megakadályozhatná a szerves iszap talajjavítóként való hasznosítását, így nem környezeti terhelést, hanem természetes talajjavítót állítunk elő, amely egy olyan mezőgazdasági országban, mint Magyarország, minden szempontból előny. Hogy hogyan kapcsolódik ez a fejlesztés a vízhez? Először is a kommunális szennyvizet dolgozza fel, mely szennyezettséget már nem jelent, másodszor a termelt végterméke természetes vízként tekinthető, mert biológiai szennyezettsége már nincs, harmadszor pedig a szennyvíz iszap már nem tartalmaz élő anyagokat, vagy biológiai szennyezőket, ezért nem lerakókba kell szállítani, hanem a talajjavításban, mint természetes trágya használható, így a talajvizet nem terheljük mesterséges műtrágyákkal.

Ipari hűtővizek kezelése
Címszavakban:
Az eljárás vegyszerek hozzáadása nélkül tisztítja az ipari hűtővizet, ezáltal az igénybevett víz hosszabb ideig használható. Hozzájárul jelentős vízmennyiség megtakarításához. Kíméli a környezetet, mivel lehetővé teszi az ipari hűtővizek forralásmentes és mérgező anyagok hozzáadása nélküli tisztítását.
Bővebben:
Olyan iparágakban, amelyek hűtővizet használnak gyártásukhoz, a felmelegedett víz poshadását, gombásodását, és ezáltal büdösödését csak a felhasznált víz gyakori cseréjével tudják megszüntetni. Kiemelten fontos ez a rutin olyan helyzetekben, amikor a hűtővíz a termékkel érintkezik, így annak felületét a vízben oldott tartósító szerek mérgezik. Az ipari víztisztító hosszú távon, és hatékonyan oldja meg ezt a problémát, minden biológiai szennyeződést elpusztít, miközben egyáltalán nem használ semmilyen adalék anyagot, így sem a folyamatos adalékolás költségével, sem pedig a víz és ezáltal a termék mérgezésével nem kell számolnunk.

Tengerjáró hajók ballasztvizének tisztítása
Címszavakban:
Az ENSZ, a tengeri forgalmat szabályzó szervezete az IMO rendelete alapján 2016-tól a tengerjáró hajók üres raktérének kitöltésére használt (ballaszt) vizet csak tisztítva lehet a tengerbe vezetni. A találmány lehetővé teszi a ballaszt víz folyamatos tisztítását.
Bővebben:
A tengerjáró hajók ballasztvize felelős a világ óceánjainak és tengereinek változatos élővilágának keveredéséért, egyes őshonos fajták kipusztulásáért más, invazív fajok betelepülésével. A tengerjárók ugyanis üresen nem úsznak stabilan, ezért rakterüket fel kell tölteni vízzel. Ezt a vizet a kiindulópont aktuális tengervizéből veszik fel, és a célállomás vizébe eresztik. Ezzel a felszívott élőlényeket, ikrákat, petéket szállítják a világ nagy vizein, és terjesztik őket addig ismeretlen területeken is. Ennek a víznek a tisztítását kell megoldani az ENSZ ajánlása szerint. A víztisztítással azonban nem vihetünk az élővízbe semmilyen káros anyagot, szennyezőt, tehát úgy kell megoldanunk, hogy a kiengedett ballasztvíz ne tartalmazzon se kemikáliát, se biológiai szennyezőt. A fejlesztéssel elérhető, hogy a ballasztvíz a hajóút során folyamatosan egy olyan kezelésen essen át, mely a kiengedett vízre nézve már biztosítja az említett igényeknek megfelelő paramétereket.

Ivóvíz gyümölcsből
Címszavakban:
Az eljárás a gyümölcsök feldolgozása során tiszta ivóvizet termel. A feldolgozott alapanyagoktól függetlenül a végtermék íz- és szagsemleges ásványokban gazdag ivóvíz.
Bővebben:
Az ivóvíz készítésének unikális módja a gyümölcsfeldolgozás technológiájából fejlődött ki. A gyümölcs pépesítésével, majd szűrésével gyümölcslevet és gyümölcshús pogácsát állítanak elő. A gyümölcslé besűrítésével készítik azt az alapanyagot, melyet az élelmiszer ipar sokoldalúan felhasznál. A sűrítéskor elveszett víz azonban olyan ideális összetétellel rendelkezik, amely a megfelelő ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmazza egy kiváló ivóvíznek megfelelően, mindenféle íz és illatanyag mentesen.

A víz, mint építőanyag
Az eljárás vízzel töltött építőelemek készítését teszi lehetővé. Javítja az épületek hőszigetelését: Energiatakarékos, hűtésükhöz/fűtésükhöz kevesebb energiára van szükség. Egészséges, szabályozza a belterek páratartalmát.
CO2 kibocsátás csökkentése
A magyar találmány ötven százalékkal csökkenti a CO2 kibocsátást. Az eljárás úgy nagyipariban, mint gépjárművekben is alkalmazható.

A rendezvényen Magyarország kiemelt kiállítóként mutatja be a vízzel kapcsolatos legújabb magyar fejlesztéseket. A vízgazdálkodás nemzetközi ranglétráján Magyarország közel másfél évszázada az elsők között található.  Ebbe a tradícióba illeszkedett a magyar szerepvállalás a közelmúltban is. Magyarország EU elnökségének egyik fő témája a víz volt, ekkor fogadták el az EU Duna Régió Stratégiáját. A víz szakterületén központi szerepet vállalt az ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferenciája (Rió+20 konferencia) előkészítésében, kezdeményezte az ún. „Víz Barátai” csoport létrehozását az ENSZ-ben. Valamennyi jelentős nemzetközi és ENSZ szervezet részvételével 2013 októberében megrendezte a Budapesti Víz Világtalálkozót, amelyen több mint 100 ország képviseltette magát, valamint részt vettek a vízzel foglalkozó magánalapítványok, civil szervezetek és a kapcsolódó üzleti fórumon a nemzetközi vízipar legjelentősebb képviselői is. Az ENSZ-ben Magyarország képviselője vezette a Fenntartható Fejlődési Célokat kidolgozó munkacsoportot. A jövő fejlesztéspolitikájának irányát meghatározó stratégiában a vízzel és szanitációval kapcsolatos feladatok önálló tételként szerepelnek és további célok megvalósításának fontos elemei.
A Velencei Expo (Pianeta Aqcua) vezető magyar kiállítója a Blue Seven Group Nyrt. A Blue Seven Group Nyrt–t Dr. Böjthe Kálmán alapította 2013 januárjában. A tőzsdei bevezetését tervező társaság célja, hogy innovatív magyar találmányokat és termékeket vezessen be hazai és nemzetközi piacokra. A Blue Seven Group Nyrt. 21 képviselt szabadalommal rendelkezik a környezetvédelem, az informatika, az egészségügy valamint az élelmiszerek/mezőgazdaság területén.

További információ, sajtókapcsolat:
Holub Katalin
+36 20 922 6431